มหาวิทยาลัยคริสเตียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ HKBU School of Business กำลังเปิดให้ทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนแก่ผู้สมัครนอกเหนือจากจีนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อมาเรียนปริญญาโท ในหลายสาขาที่มหาวิทยาลัย ทุน HKBU […]

สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรอย่างต่อเนื่อง เปิดเวทีแรกวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดข้าวชุมชน ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ยกระดับเทคโนโลยีข้าวอินทรีย์ศรีสะเกษ ภายใต้โครงการสนับสนุน […]

Breaking News