“สื่อกีฬา” รวมใจจัด ฟุตบอลช่วยเหลือ “แมว” สมภพ จันทร์ฟัก สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประทศไทย,สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,สมาคมนักข่าว-ช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย และ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ […]

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ระบาดรุนแรงของเชื้อ COVID-19 มร.สส.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา คำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัย […]

Breaking News