วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 จำนวน 7 หลักสูตร […]

                                      ดร.สุเทพ  แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า  ตามที่ นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   (สอศ.)เร่งผลิตหน้ากากอนามัยอย่างเต็มศักยภาพและให้สามารถบริการประชาชนได้ในทุกกลุ่มวัย โดยมีเป้าหมายต้องผลิตให้ได้ 200,000 ชิ้นในเดือนมีนาคมนี้นั้น   วันนี้ […]

นักศึกษารายวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน มทร.ธัญบุรี แสดงผลงานคืนชุมชน ประยุกต์องค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม ณ ชุมชนบ้านบึงสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ต.บึงกาฬสาม จ.ปทุมธานี […]

อาชีวะไทย เสริมประสบการณ์วิชาชีพ ให้นักศึกษากัมพูชา นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ […]

ศรีสะเกษสัมพันธ์ ฉลองครบ 52 ปี ยิ่งใหญ่ มอบโล่แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมทุนการศึกษา นักเรียนยากจนจำนวนมาก มีการตรวจเข้มคัดกรองผู้ร่วมงานป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 […]

Breaking News