โดย รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ วิวัฒนาการของการแพทย์จากอดีตถึงปัจจุบันและต่อเนื่องไปในอนาคตนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีอัตราเร่งที่เพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตจากการรักษาผู้ป่วย(Cure Patients) เป็นการดูแลรักษาสุขภาพของประชากร(Care for […]

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปิดเผยว่า อาชีวะได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับหน่วยงานต่างๆ และประชาชน ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ดำเนินการผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน […]

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เปิดรับสมัครเรียนออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็สมัครเรียนได้  “CALL ปุ๊บ ให้ ทุน ป.ตรี ทุกคณะ”  วิกฤติ​นี้ต้องมีที่เรียน! […]

  วันนี้ (25 มี.ค. 63) พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้น ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ […]

Breaking News