จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศลดค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2563 แก่นิสิตทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาวิชาร้อยละ 10 พร้อมให้การสนับสนุนทุนทุกประเภทกว่า 5,000 ทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ […]

เรียนโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในยุคนี้ดีอย่างไร คำตอบที่ได้คือ … เรามีมากกว่า 40 เหตุผลดี ๆ ที่ต้องยอมรับความจริงที่ว่าสาขาอาชีพนี้คือชีวิตที่จะทำให้เราอยู่รอดก้าวไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่าย ยิ่งถ้าได้เข้ามาอยู่ในสถาบันที่มีคุณภาพระดับชั้นนำอันดับ 1 […]

Breaking News