วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม โดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดให้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นแรก ประจำปีการศึกษา […]

Udon model plus! สวนสุนันทาจับมืออบจ.อุดรธานี เตรียมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน จัดตั้งโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ -Smart Otop Udonthani 29 […]

แนวคิดผู้บริหารรุ่นใหม่ ถ่ายทอดสู่ นศ.ป.เอก ศิลปากร ศาสตราจารย์​ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ผู้ก่อตั้งหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการนันทนาการฯ และอาจารย์ […]

ศิลปากร เชื่อมสัมพันธ์ ต้อนรับคณะที่ปรึกษาฑูตการศึกษาจาก สปป.ลาว             […]

ประชุมกองทุน ศ.หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล เพื่อนักศึกษา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.วิชิต […]

ศิลปากร นำทีม นศ.รุ่น 13 ดูงานราชพฤกษ์คลับ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ศิลปากร พร้อมด้วย […]

  จุฬาฯ พร้อมคลี่ปมความเห็นต่าง ระดมวิชาการและข้อเท็จจริงพร้อมรับฟังความเห็นที่หลากหลาย เปิดพื้นที่เสรีภาพ มุ่งหน้าส่งเสริมการสร้างปัญญาสาธารณะ ในการแก้ปัญหาสังคม …………………………………….. จากปัญหาข้อขัดแย้งในด้านความเห็นทางการเมืองที่เกิดขึ้น ศาสตราจารย์ […]

จุฬาฯ ร่วมจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล” (FAAMAI Digital Arts Hub) สร้างองค์ความรู้ เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทย ยกระดับประเทศไทยสู่ฮับดิจิทัลอาร์ตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก […]

Breaking News