มรภ.สวนสุนันทา เปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้ประกอบการ หลักสูตรเอ็มบีเอปี’63 มุ่งเน้นตอบโจทย์ประเทศไทย รับสมัครถึง 31 สค.นี้ รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา […]

“หากเทคโนโลยีนี้มีการนำมาใช้จริง ผมเชื่อว่าทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 200,000 ล้านบาท จากการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีของประเทศ สำหรับการใช้งาน 20 ล้านหลังคาเรือนและในภูมิภาค รวมถึงการมีตลาดส่งออกในภูมิภาคที่อิงมาตรฐานไฟฟ้าจากประเทศไทย สร้าง GDP ต่อปีได้มากกว่า […]

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวชื่นชม พร้อมให้กำลังใจคณะนักกีฬาของมหาวิทยาลัยที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับประเทศ […]

ป.เอก ศิลปากร ลงพื้นที่ สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นต่อมคิด ติดอาวุธทางปัญญา ศ.ดร คณิต เขียววิชัย รองอธิการ […]

Breaking News