ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับสมัครทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจากปัญหาโควิดจึงเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการสอนออนไลน์            สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – […]

จากพนักงานร้านสะดวกซื้อ แปรเปลี่ยนเป็น พนักงาน รปภ. รายวัน ควบคู่กับการรับจ้างแปลเอกสาร เพื่อเก็บออมไปชำระค่าเทอมที่ค้างไว้ และเรียนต่อปริญญาตรี โดยเชื่อว่าทักษะภาษาอังกฤษที่ตนสั่งสมมา จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและพาเขามาได้ถึงทุกวันนี้ […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้นำนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีการศึกษา 2561-2562 พร้อมให้โอวาทและกล่าวแสดงความขอบคุณในความเสียสละของนักศึกษา […]

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา […]

เกษตรฯ กำแพงแสน ปลูกข้าววันแม่ สักการะพระพิรุณ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดงานพิธีถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ […]

ศิลปากร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่ เมื่อวันที่ 11 ส.ค.63 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ […]

Breaking News