ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมผลักดันและยกระดับเอสเอ็มอีของประเทศ โดยยังคงทำงานในบทบาทของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยระยะเวลากว่า […]

24 สิงหาคม 2563 รองรองดร. ชุติกาญจน์ศรีวิบูลย์รักษาราชการแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพร้อมด้วยรศ. ดร. วิทยาเมฆขำรักษาราชการแทนรองฝ่ายและประกันคุณภาพ ละครวิสามัญผู้พิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างหลักการกับแม่บทพูดใต้หล้าชาติในคณะละครวิสามัญพิจารณาการศึกษาขั้นตอนท้ายทอยประจำปี 2564 เกลา […]

24 ส.ค. 63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ปรีชาพงษ์เพ็งรองฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เกียรติเป็นผู้เปิดประชุมเจ้าหน้าที่ป้องกันและป้องกันโรคแนวปฏิบัติประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมช่อแก้วชั้น 5 31 […]

Breaking News