ประชุมกองทุน ศ.หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล เพื่อนักศึกษา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.วิชิต […]

ศิลปากร นำทีม นศ.รุ่น 13 ดูงานราชพฤกษ์คลับ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ศิลปากร พร้อมด้วย […]

  จุฬาฯ พร้อมคลี่ปมความเห็นต่าง ระดมวิชาการและข้อเท็จจริงพร้อมรับฟังความเห็นที่หลากหลาย เปิดพื้นที่เสรีภาพ มุ่งหน้าส่งเสริมการสร้างปัญญาสาธารณะ ในการแก้ปัญหาสังคม …………………………………….. จากปัญหาข้อขัดแย้งในด้านความเห็นทางการเมืองที่เกิดขึ้น ศาสตราจารย์ […]

จุฬาฯ ร่วมจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล” (FAAMAI Digital Arts Hub) สร้างองค์ความรู้ เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทย ยกระดับประเทศไทยสู่ฮับดิจิทัลอาร์ตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก […]

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ […]

Breaking News