มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม โดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดให้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นแรก ประจำปีการศึกษา […]

Udon model plus! สวนสุนันทาจับมืออบจ.อุดรธานี เตรียมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน จัดตั้งโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ -Smart Otop Udonthani 29 […]

Breaking News