มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เนื่องในโอกาส วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี “128 […]

สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “ราชภัฏอันดับ 1″ของประเทศ เปิดรับนักศึกษาใหม่เป็นปีแรก ห้ามพลาดเปิดโอกาสให้น้อง ๆ สมัครเข้ากลุ่ม เพื่อรับติวพิเศษทุกเรื่อง ทั้งการสมัครเข้าระบบ […]

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ประกาศรับสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2563 กำหนดส่งใบสมัคร: ผู้สนใจสามารถส่งแบบข้อเสนอโครงการ […]

Breaking News