“ก้าวแรกที่เข้ามาในรั้ว มทร.ธัญบุรี นักศึกษาทุกคนคือ ลูกของเรา และจะเป็นลูกของเราต่อไป…ตลอดชีวิต” เสียงยืนยันหนักแน่นของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการสานสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรีและสื่อมวลชน “THANK PRESS 2020” ณ อมตลันตา รีสอร์ท สุวรรณภูมิ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) เรียนรู้ผ้ามัดย้อมธรรมชาติ ศูนย์เรียนรู้ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ Nano Satu ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายธนวรรษ อินทร์สุวรรณ์ (นะโม) […]

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับตรงนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ในสาขาต่างๆ อาทิ การประพันธ์เพลง, การแสดงดนตรีคลาสสิก, การแสดงเปียโน, การแสดงกีตาร์คลาสสิก, […]

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตทุน โครงการนิสิตทุนเพชรราชพฤกษ์ (ทุนให้เปล่า) ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนค่าเล่าเรียน 1,200,000 บาท ตลอดหลักสูตร […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนันทา โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีพิธีมอบรางวัลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค New Normal” ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร […]

ดร.ช้าง อภิชา ระยับศรี มอบเกียรติบัตร ในงานประชุมสามัญครู กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 สะเดาใหญ่ ตาอุด ศรีตระกูล […]

วิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต เปิดรับนศ.ใหม่ปริญญาตรี ปี 64 พร้อมทุนการศึกษา 10 ทุน วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต […]

Breaking News