จากมุมมองอันแหลมคม มีวิสัยทัศน์ชัดเจน และความชอบ ที่เห็นว่า “ผืนดิน…คือโต๊ะทำงานที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ และอุ้มชูมนุษย์” และการใช้ชีวิตด้วยความเป็นเกษตรกร แม้จะมีความสุขไม่มากมายนัก แต่ก็เป็นสุขอย่างยั่งยืน […]

วันนี้ (21 กันยายน 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ […]

เมื่อวันที่ 17-19 กันยายนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาว ณัฐกานต์ […]

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู […]

Breaking News