คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 ( รับตรงรอบที่ 3)  1. คุณสมบัติทั่วไปของหลักสูตร 1.1 […]

รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดเผยว่า จากการที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) […]

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 ( รับตรงรอบที่ 3)  1. คุณสมบัติทั่วไปของหลักสูตร 1.1 […]

ศิลปากร จับมือ นายกเทศมนตรี เตรียมแผนเดินหน้าเพื่อชาวนครปฐม ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ พร้อมด้วย อาจารย์ […]

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 ( รับตรงรอบที่ 3)  1. คุณสมบัติทั่วไปของหลักสูตร 1.1 […]

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรง รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้ – […]

คณะยอดฮิตติดอันดับตลอดกาลของไทย คงไม่มีใครปฏิเสธ “วิศวกรรมศาสตร์” ว่านี่คือ 1 ใน 5 คณะ/สาขาที่เด็กไทยรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองต่างต้องการเข้าไปเป็น 1 ในวัฏจักรสาขาอาชีพนี้ […]

แม้ชาวโลกจะอยู่ในช่วงการระบาดของ โควิด – 19 และรอเวลาฟื้นตัวกลับมาทั้งการใช้ชีวิตของผู้คนรวมถึงธุรกิจการค้าต่าง ๆ หลาย ๆ ประเทศเลือกที่จะ “ชัตดาวน์” […]

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ในฐานะผู้ก่อตั้ง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการนันทนาการ […]

Breaking News