“ก้านกล้วยกันกระแทก” จากแนวคิดการลดการใช้พลาสติกในงานโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าที่มีขนาดเล็ก ต่อยอดผลงานนวัตกรรมจากวัสดุทางธรรมชาติ เป็น “ก้านกล้วยกันกระแทก” สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและราคาไม่แพง เป็นผลงานวิจัยที่สามารถลดขยะจากการขนส่งได้จำนวนมากสำหรับการขนส่งสินค้าออนไลน์ในปัจจุบัน สามารถเพิ่มคุณค่าในการรักษาสิ่งแวดล้อมของแบรนด์สินค้าได้อีกด้วย การันตีเหรียญรางวัลจากการเวทีประกวดรัสเซีย #ARCHIMEDES2020 […]

Breaking News