วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ Portfolio ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ […]

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 62 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 1-30 กันยายน 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ […]

กระทรวงแรงงาน สั่งขับเคลื่อน 2 อุตสาหกรรม “หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม-การบินและโลจิสติกส์” รัฐเร่งผลิตด่วน บุคลากรป้อนอุตสาหกรรม S-curve ศาสตราจารย์ นฤมล […]

Breaking News