โอกาสดี สำหรับน้องๆ ที่อยากเป็นพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิด #รับตรง65 #Dek65 สมัครได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 เป็นต้นไป คุณสมบัติการสมัคร 1. จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิตย์, ศิลป์ภาษา และศิลป์คำนวณ 2. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 3. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และไม่เกิน 70 กก. 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ผู้พิการ หรือ เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สอบรอบที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม 2564 สอบข้อเขียน