มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/ เปิดรับสมัครแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ข้อมูลการรับสมัคร รอบที่1 (Portfolio) สมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565 รอบที่2 (Quota) สมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2555 รอบที่3 Admission (ผ่าน TCAS) สมัครตั้งแต่วันที่ 2 –

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกาศรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ปีการศึกษา 2565 ระยะเวลาเรียน 1 ปี 6 เดือน การเรียน วันศุกร์(17.00 – 20.00น.) วันเสาร์-อาทิตย์ 8.00 – 16.00น.) คุณสมบัติผู้สมัคร 1.จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 2. อายุ 18 – 40 ปี 3. น้ําหนักมากกว่า 40 กก. ไม่เกิน 70 กก. หรือBMI

“วินัย” และ “ความตั้งใจ” เกมกีฬาระดับโลก โมเดลต้นแบบ จากล่ามภาษามือ นศ.ป.เอก ศิลปากร                อ.แอน ชนินันท์ แย้มขวัญยืน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร ในฐานะล่ามภาษามือนักกีฬาคนหูหนวกทีมชาติไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนหูหนวกในระดับอาเซียน เอเซีย และระดับโลก เผยถึงความรู้สึกกับ พาราลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020 ครั้งนี้ว่า นับเป็นความท้าทายของเจ้าภาพในการบริหารจัดการการแข่งขัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีนักกีฬาจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ญี่ปุ่น ก็ทำหน้าที่การเป็นเจ้าภาพได้อย่างน่าชื่นชม