ม.บูรพา มอบอัดฉีดนักกีฬาโอลิมปิก พร้อมเสื้อสามารถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา เผยถึงความภูมิใจ ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับนิสิต ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยบูรพา แบบออนไลน์ ในการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 “อ้อย” อรสา เที่ยงกระโทก นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และ “แบม” กมลวรรณ จันทร์ยิ้ม เรือใบเลเซอร์เรเดียลหญิง ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยนานาชาติ และเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 ครั้งที่ 32 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม