อว. แถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมฝ่าวิกฤติในงาน ‘TechnoMart 2021’ วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  อว. ได้แถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมฝ่าวิกฤติในงาน ‘TechnoMart 2021’ตอกย้ำแผนขับเคลื่อน BCG โมเดลต่อยอดเศรษฐกิจองค์รวมตื่นตาพร้อมชมนิทรรศการจากยานอวกาศ เรื่องใกล้ตัวที่จับต้องได้ ตลอด 24 ชั่วโมง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงข่าวผ่านระบบออนไลน์ เดินหน้าจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2564 หรือ “TechnoMart 2021” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตลอดจนผลงานที่เกิดจากการส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยงานเครือข่าย และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด  STI for New

นศ.กัมพูชา ทุนพระราชทานฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ (ออนไลน์)           ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ นำคณะบริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษากัมพูชา ทุนพระราชทานฯ จำนวน 28 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการนักศึกษาทุนพระราชทาน ณ วังสระปทุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ (ออนไลน์) พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผศ.ดร มาเรียม นิลพันธ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์,