ม.กรุงเทพธนบุรี มอบเงิน 12.66 ล้านบาท ให้กับ รพ.ราชพิพัฒน์ สร้างอาคารแพทยศาสตร์ศึกษา   ม.กรุงเทพธนบุรี มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ […]

Breaking News