“ทีมอาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวฯ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำพริกพื้นเมืองด้วยการท่องเที่ยวเชิงอาหาร”   อาจารย์อิศร์ วัจนสุนทร (หัวหน้าโครงการ)  อาจารย์ชูเกียรติ ศิริวงศ์ […]

น้องๆ ที่มีความฝันอยากเป็นหมอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผ่านการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จากแพทยสภาอย่างเป็นทางการแล้ว กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันนี้ – 10 […]

Breaking News