อธิการแม่ ม.กรุงเทพธนบุรี ส่งแรงใจ เชียร์ศิษย์เก่ง สร้างชื่อแบดมินตันเวิลด์ทัวร์                   รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ส่งกำลังใจให้นักศึกษาทั้ง บาส-เดชาพล พัววรานุเคราะห์ นักศึกษา ป.โท คณะรัฐศาสตร์ จาก ม.กรุงเทพธนบุรี และ น้องเมย์-รัชนก นักศึกษา ป.เอก คณะรัฐศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี ในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ ที่ดินแดนอิเหนา ประเทศอินโดนีเซีย และผลการแข่งขันก็เป็นที่น่ายินดีทั้งคู่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ นับว่าลูก ๆ มีความตั้งใจและมุ่งมั่น

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดหนักจัดเต็ม มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร สูงสุดถึง 65,000 บาท  สำหรับนักศึกษา รอบที่ 1 #Tcas65 ⭐สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ⭐สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ⭐สาขาการจัดการการค้า ⭐สาขารัฐศาสตร์ ด่วนรับจำนวนจำกัด คลิกลิงค์เพื่อสมัคร 👇👇 https://docs.google.com/forms/d/14U5Mf_d9mWQr5Yc2AaljLMyDhrJrcZvpq1XQQjPyW_g/edit?usp=sharing ☎️☎️ 042-129556, 080-0059265 #Dek65 #ราชภัฏอันดับ1 #สวนสุนันทา #เด็กอุดร #เด็กอีสาน www.udon.ssru.ac.th

  พิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ ประธานจัดการแข่งขัน อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา รุ่นที่ 1และ 2 ร่วมจัดการแข่งขันและร่วมในพิธีเปิด ท่ามกลางนักกอล์ฟจากทั้งวงการกีฬาและวงการการศึกษา พร้อมงานมอบรางวัลชื่นมื่นกันทั่วหน้า เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามกอล์ฟ ยูนิแลนด์กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ

ข่าวดี!! ถึงน้องๆ #DEK65 ที่มีความฝันอยากเป็นหมอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภาอย่างเป็นทางการแล้ว เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว!! ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2564 รับจำนวน 20 คน สอบข้อเขียน 8 – 9 ม.ค. 2565 สอบสัมภาษณ์ 14, 18 ม.ค. 2565 ตรวจสุขภาพร่างกาย จิตใจ 17 ม.ค. 2565 รายงานตัว และลงทะเบียนเรียน 1 ก.พ. 2565 เปิดภาคการศึกษาที่ 1

  เทศบาลตำบลท่าขนุน คว้าองค์กรดีเด่นแห่งปี สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร 🏆นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับก้าวแห่งความสำเร็จของเทศบาลตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 🏆ที่ได้รับรางวัล องค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร บริหารงานโดย นายจิตรกร ว่องประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนุน และในฐานะนักศึกษา ปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร ในการนำพาให้เทศบาลตำบลท่าขนุนเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จ สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 🏆รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กรนี้ นับเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรที่มีการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร ขอร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกก้าวของท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนุนคนขยันมา ณ

พม. จับมือภาคีเครือข่ายสร้างอนาคตให้คนพิการ มุ่งส่งเสริมอาชีพด้าน AI  สร้างรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว วันนี้ (23 พ.ย. 64) เวลา 14.30 น. ที่บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำด้านการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) FUTURE OF WORK : อนาคต และโอกาสในการทำงานของคนพิการไทยในทศวรรษหน้า โดยมี นางสาวสราญภัทร  อนุมัติราชกิจ  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งรับชมวีดิทัศน์ของพลเอกประยุทธ์ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio รวม 520 คน รอบที่ 2 โควตา รวม 47 คน หลักสูตรที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รหัสสาขาวิชา 7321  การจัดการโลจิสติกส์ จำนวนรับ   128 คน GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00 รหัสสาขาวิชา 7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) จำนวนรับ  160 คน  GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00 รหัสสาขาวิชา  7342 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) จำนวนรับ  64

ศิลปากร ชวนตีกอล์ฟ แนวใหม่ ช็อป ชม ชิม ของดีเมืองนครปฐม 26 พ.ย.64 นายพรรษพล คำไล้ ประธานนักศึกษา ป.เอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมนักศึกษา รุ่นที่ 2 จัดแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟการกุศลแนวใหม่ เพื่อจัดหาทุนส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและวิชาการของนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา นักกีฬาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเปิดโอกาสให้นักกีฬากอล์ฟได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาฝีมือ และส่งเสริมให้กีฬากอล์ฟ เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และผู้ก่อตั้งหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ

58 ปี แม่ทัพใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี “รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” ผู้หญิงแกร่งแห่งยุคดิจิทัลและโควิด-19 ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ด้วยความศรัทธายังไม่เคยหยุดยั้ง จึงทำให้เธอผู้นี้ได้ก้าวสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จต่าง ๆ มากมาย และถึงแม้เธอจะมองการณ์ไกลแต่ยังให้ความสำคัญกับก้าวสั้น ๆ จึงไม่แปลกเลยที่จุดหมายซึ่งอยู่ไกล ๆ หลายจุดหมายจะมาถึงเธออยู่เรื่อย ๆอย่างสม่ำเสมอ   วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ครบรอบวันเกิด 58 ปี ของ “รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดีหญิง ที่ทั้งเก่งและแกร่งแห่ง “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” สอดคล้องกับลักษณะที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้น “รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” คือ แม่ทัพใหญ่ผู้กุมบังเหียนนำนาวา “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” ฝ่าอุปสรรคและมรสุมต่าง ๆ

ฝีกงานอย่างไรให้ได้งาน สไตล์ช่อง 7 สี ทีวีเพื่อคุณ        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ขอขอบคุณ คุณศิริ  สาระผล  ให้เกียรติกับสาขาฯ  มาเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ในหัวข้อ “ฝึกงานอย่างไรให้ได้งานกับงานวิทยาศาสตร์การกีฬาในมุมมองสื่อสารมวลชน”   ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4   ที่จะออกไปฝึกงานในรายวิชาการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 2  เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ  กระบวนการคิด ในการฝึกงานของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา   ไปประกอบอาชีพ  อีกทั้งเป็นแนวทางเลือกหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่กำลังค้นหาตนเองต่อไป #ปริญญาเอกการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยวและกีฬามหาวิทยาลัยศิลปากร #ปเอกการจัดการฯกีฬามศิลปากร