รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ ๑๔๒ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน มงคลแถลง) แม่กองธรรมสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานสงฆ์   จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ พระวิหารคต วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร . . . …………………………….. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : รายงาน สโรชา บินอับดุลเลาะ

สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัคร #หลักสูตรเทียบโอน (ภาคพิเศษ) วุฒิ ปวส.ทุกสาขา  #เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย #เรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์  หลักสูตรเทียบโอนภาคพิเศษเหมาะกับ เด็กจบใหม่ เรียนเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์ เพิ่มทักษะการทำงาน เกณฑ์การรับนักศึกษา  จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา  มีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป   รับทุกสาขาวิชา  **กระบวนการศึกษาของแต่ละท่าน จะขึ้นอยู่กับผลการศึกษา รายวิชาที่ศึกษาระดับ ปวส. และผลการเทียบโอนรายวิชา**  สอบสัมภาษณ์  สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์รู้ผลทันที  สาขาวิชา #เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โอกาสดีๆที่ทุกคนไม่ควรพลาด!!!  หลักสูตรมาตรฐานเปิดมานานกว่า 30 ปี การสมัคร Inbox ได้เลยทาง… เพจ : https://www.facebook.com/DigitalPrintingRMUTT email : prpt.rmutt@gmail.com  สมัครเลย วันนี้ –

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  สมัครวันนี้….รับทุนการศึกษา 75,000 บาท จำนวน 50 ทุน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 👉 ระยะเวลาเรียน 3 ปี 1 เทอม (1 ปี มี 3 เทอม) 👉 สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้/ ไม่ต้องฝึกงาน 👉 ได้ใบรับรองจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 📞 โทร 084-0441129 / 087-8843986 เพจเฟซบุ๊ก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ประธาน ทปอ.มทร. ประชุมหารือกับปลัดกระทรวง อว. และลงนาม ความร่วมมือเครือข่ายราชมงคล ในการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย และสานต่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) เผยว่า ทางเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมถึง มทร. ทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการหารือข้อราชการ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกับอธิการบดี ทั้ง 9 แห่ง คือ

วันที่ 30 พ.ค.65 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  ณ พิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่ 4 วัดราชาธิวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี พระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย     ขอบคุณภาพจาก – กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อรายการ “ชิงแชมป์อาวุโส ฮอนด้ายูเนียนคัพ 2022″ ชิงถ้วยสมาคมกีฬาตะกร้ออาวุโสไทย วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.คํารณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และ พ.ต.ท.สมชาย ทอง เลขาธิการสมาคมกีฬาตะกร้ออาวุโสไทย กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีนักกีฬาจากสถาบันการศึกษาและชมรมกีฬาตะกร้อจากทั่วประเทศส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันจํานวน 108 ทีม โดยได้รับการสนับสนุนการแข่งขันจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, สมาคมตะกร้อ อาวุโสไทย, สหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย, บริษัทยูเรก้า (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทมาราธอน (ประเทศไทย) จํากัด ในการนี้

  หมอจีน หมอไทย นักวิจัย อาชีพไหนที่ใช่… สำหรับคุณ น้องอัญ น้องออม น้องไข่มุก ….. มีคำตอบ… วันจันทร์ที่ 30 พ.ค. 65 เวลา 11.00 น. ….. รับชมผ่าน live เพจมหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นําโดย นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อํานวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมจัด นิทรรศการ นําเสนอผลงาน Best Practice ของโรงเรียนและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในยุคโควิด-19 ในการประชุมสัมมนา ทางวิชาการ เรื่อง “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ : ความปลอดภัยในสถานศึกษา” จัดโดยสมาคมกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ดร.อํานาจ วิชยานุวัติ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน, รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อํานวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และนายปรีชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4 Direct Admission) ระหว่างวันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้ จำนวนรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 10 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 690 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 135 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 280 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 350 คน คณะวิทยาการจัดการ 450 คน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 270

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ต้อนรับคณะกรรมการจากกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นําโดย ผอ.วราภรณ์ รุ่งตระการ ผู้อํานวยการกองส่งเสริมและพัฒนากําลังคน รับการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ โดยมี ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ ผู้อํานวยการโครงการ วมว.-มธ.-สกร. และนายภวัต งามคุณธรรม รองผู้อํานวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ พร้อมทั้งเยี่ยมชม ห้องเรียน วมว. ห้อง STEM และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ในภาคบ่าย คณะตรวจเยี่ยม นําโดย รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงฯ