มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จับมือ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เสริมความแข็งแกร่งและบูรณาการความร่วมมือทางด้านการแพทย์ การพยาบาล เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม และการสนับสนุนด้านนวัตกรรม พร้อมเป็นแหล่งฝึกวิชาชีพแก่นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีอาวุโส ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง โดยมีนายแพทย์ จารุวัฑ ใช้ความเพียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เป็นประธาน ในการลงนามร่วมกันในครั้งนี้ พร้อมด้วย แพทย์หญิงพัชรี ปิยวรเดช

นักศึกษาสาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี ไอเดียเด็ด วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูปแบบกัมมี่จากสารสกัดดอกโสน ชูจุดเด่น “บำรุงสายตา” ตอบโจทย์กลุ่มคนชีวิตติดหน้าจอ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกัมมี่จากสารสกัดดอกโสน เป็นผลงานของ 3 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะการแพทย์บูรณาการ (กพบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) นำโดย “นัท” น.ส.ณัฐวดี สงวนศักดิ์ ร่วมกับ “มิว” น.ส.นพัทธนันท์ พูลศักดิ์ และ “แก้ม” น.ส.รักษิณา มาณกิจ โดยมี ผศ.ดร.สุรชัย เตชะเอ้ย อาจารย์ประจำคณะการแพทย์บูรณาการ เป็นที่ปรึกษา “นัท” น.ส.ณัฐวดี สงวนศักดิ์ ตัวแทนทีม ฉายภาพจุดเริ่มต้นของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ว่า ผู้คนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะคนไทยมีวิถีชีวิต

ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง กลุ่มปิโตรเคมี และ เทคนิคพลังงาน (iPEC) วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เปิดรับสมัครฟรี!! ตั้งแต่วันนี้-31 ม.ค. 2566 (สมัครทางออนไลน์เท่านั้น) ผ่านลิงค์ระบบการรับสมัคร https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeKsPjEiKbj…/closedform รับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษ (ทุนการศึกษา 100%) ปีการศึกษา 2566 สมัครฟรี!!!! 4 สาขาวิชา 1. เคมีอุตสาหกรรม 2. ปิโตรเคมี 3. เทคนิคพลังงาน 4. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. จบ ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือ ปวช.3 ช่างอุตสาหกรรม 2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)

นิว ชัญญาภัค หรือ นิว BNK48 และทีมเพื่อน ๆ อาสาสมัครชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ร่วมแบ่งปันไออุ่นมอบสิ่งของบริจาค เช่น ผ้าห่ม 600 ผืน เสื้อกันหนาว อุปกรณ์กีฬา และยารักษาโรค ของเล่น ขนม ให้กับพี่น้องชาวบ้านและเด็ก ๆ บ้านดอยคำ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน กิจกรรมครั้งนี้อยู่ในโครงการห่มน้องเหนือให้หายหนาว และจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 21 แล้ว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อนุรักษ์ ผู้ก่อตั้งโครงการ และในปีที่ 21 นี้ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษจาก กรมอุทยานแห่งชาติฯ และ U

รับตรงพยาบาล DEK66 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัคร 1 ธ.ค.65 – 10 มี.ค.66 สอบข้อเขียน 11 มี.ค.66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 15 มี.ค.66 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 18 มี.ค.66 รายละเอียดเพิ่มเติม https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1910

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครนักเรียนในระดับชั้น ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ทุนรัตนมงคล 100% GPAX 3.50 ขึ้นไป ทุน UTCC GOLD 40% GPAX 3.00 ขึ้นไป ทุน UTCC SILVER 25% GPAX 2.50 ขึ้นไป เฟ้นหานักศึกษาเรียนดีและมากความสามารถ ชิงทุนการศึกษาจาก 5 สาขาวิชาสุดปัง สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 ธันวาคม

ทุนนักกีฬา Dek’66 ที่จะเรียนต่อปริญญาตรี  หรือ ปริญญาโท เตรียมตัวให้พร้อม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC เปิดรับสมัครคัดเลือก “ทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ประเภททุนนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ Portfolio” แล้ว   11 ชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัคร : เชียร์, เทควันโด, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, เพาะกาย, ฟุตซอล, ยูยิตสู, อีสปอร์ต, เปตอง, ยูโด, เทเบิลเทนนิส เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.utcc.ac.th/

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566 สมัครได้ที่ห้องวิชาการ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ในวัน-เวลาราชการ สอบถามรายละเอียดโทร. 02-354-8365 ต่อ 413 (ห้องวิชาการ) หรืออีเมล์ bsb@blind.or.th

นางสาวปริญรัตน์ ชาลี นางสาวภัณฑิรา โชติยเวชวัฒน์ และนางสาวณัฐกมล ทับทิมธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) โดยมี ดร.สุริยา ชัยวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา และ ผศ.ดร.สุรชัย เตชะเอ้ย อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คิดค้นผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกส์จากเมล็ดขนุน ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้และช่วยเรื่องระบบขับถ่าย โดยนางสาวปริญรัตน์ ชาลี ตัวแทนเจ้าของผลงาน เล่าว่า ปัญหาเรื่องระบบขับถ่าย เป็นปัญหาที่พบได้ทุกเพศทุกวัย เช่น ท้องผูก ขับถ่ายลำบาก อึดอัด แน่นท้อง ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น สิวขึ้น ผิวดูหมองคล้ำ รวมทั้งเสี่ยงเป็นริดสีดวงทวาร

  ม.กรุงเทพธนบุรี ฉลอง 20 ปี อบอวลด้วยรัก พร้อมก้าวไปข้างหน้า สร้างสิ่งใหม่ ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงทพธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานงานฉลองครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 27 พ.ย.65 ณ Bangkokthonburi Hall โดยมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี, นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี พร้อมผู้บริหาร คณบดี ทั้ง 16 คณะ นักศึกษาทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน นายกสมาคมกีฬา,