คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังเปิดรับผู้สนใจเข้าสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คุณสมบัติให้เป็นไปตามคณะกรรมการสรรหากำหนด ผู้สนใจสามารถขอรับแบบใบสมัครและยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น. หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ https://www.rmutt.ac.th/2024/01/31/20240131-pr-ceo-faculty-of-nursing/ สอบถาม โทร. 0-2549-3010

                      วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานเสวนา ซอฟต์พาวเวอร์กีฬา (มวยไทย) เพื่อสร้างความรู้ ต่อยอดความคิด และกำหนดทิศทางมวยไทยทั้งระบบสู่กีฬาสากลให้เป็นที่ยอมรับ และส่งเสริมอุตสาหกรรมมวยไทยอย่างสร้างสรรค์ในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน และ ผศ.ดร.สุริยะใส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมงาน ภายในงานมีการเสวนา ภายใต้ประเด็น ซอฟต์พาวเวอร์กีฬา (มวยไทย) “นำพัฒนามวยไทยรากเหง้าสู่ระดับโลก และเครื่องมือสำคัญในการผลักดันสู่เศรษฐกิจไทย” โดยมีวิทยากรในแวดวงกีฬามวยร่วมเสวนา อาทิ ผศ.พิมล

แขกชาวจีนและชาวต่างชาติต่างพูดคุยกันอย่างดุเดือดเรื่อง “การเปลี่ยนผ่านการศึกษาให้เป็นดิจิทัลและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” ในการประชุมคู่ขนาน การประชุมการศึกษาดิจิทัลโลก ประจำปี 2024 เมื่อวันที่ 30 มกราคม การประชุมคู่ขนาน การประชุมการศึกษาดิจิทัลโลก ประจำปี 2024 ในหัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านการศึกษาให้เป็นดิจิทัลและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” จัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ มีตัวแทนจากหน่วยงานการศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยมากกว่า 240 สถาบันจาก 35 ประเทศและภูมิภาคเข้าร่วมการประชุม โดยมุ่งเน้นไปที่หัวข้อ “การศึกษาดิจิทัล: การประยุกต์ใช้ การแบ่งปัน นวัตกรรม” โดยมีการพูดคุยถึงประเด็นทางทฤษฎีและการปฏิบัติในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลในเชิงลึกจากมุมต่างๆ อู๋ หยาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของจีน ชี้ให้เห็นว่าการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ประชาคมระหว่างประเทศกังวล ด้วยการปรับปรุงระดับความนิยมของการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ “การเรียนรู้สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกคนสามารถเรียนรู้” ได้เปลี่ยนจากวิสัยทัศน์ไปสู่ความเป็นจริง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการของจีนได้ดำเนินการเชิงกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนการศึกษาให้เป็นดิจิทัล สร้างแพลตฟอร์มการศึกษาอัจฉริยะระดับชาติ และสร้างฐานดิจิทัลสำหรับสังคมแห่งการเรียนรู้

ทุนเรียนต่อ ป. ตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้เงิน ได้งาน ได้เรียน ที่คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ PIM เยาวชนผู้ที่สนใจ เพียงจบชั้น ม.ปลาย, ปวช., ปวส. หรือเทียบเท่า รวมถึง กศน. รับได้จากทุกสายการเรียน เด็กซิ่ว สมัครเรียนวันนี้ ได้ทุนทันที 24 ชั่วโมง!! PIM EASY เปิดรับสมัครเรียนออนไลน์ รับทุน ได้ที่เรียน ครบจบในที่เดียว! เรียน 50% ฝึกงาน 50% มีรายได้ระหว่างฝึกงานตลอด 4 ปี อยากแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของครอบครัว สมัครเรียนด้วยเกรดเฉลี่ย ม.ปลาย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ Business Day 2567 คณะบริหารธุรกิจ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ ณน่าน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงานการจัดโครงการ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เผยว่า Business Day 2567 จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติดำเนินกิจกรรม โดยอาศัยแนวคิดทางทฤษฎีที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงาน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สามารถต่อยอดความคิดจากการเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ รวมถึงแนวทางการประกอบอาชีพของสาขาวิชาต่าง ๆ ในการดำเนินงานครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย เปิดรับนิสิตชาวไทยและต่างชาติ ด้วยกว่าร้อยหลักสูตรนานาชาติ รองรับทุกสายการเรียน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ไร้พรมแดน เตรียมบัณฑิตสู่ความเป็นพลเมืองโลก ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ชาวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยว ด้วยเสน่ห์ของ Soft Power อย่างศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร วิถีชีวิต ธรรมชาติ ภูมิอากาศ และค่าครองชีพที่สมเหตุสมผล แต่ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ – ประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในจุดหมายของการศึกษาที่นิสิตต่างชาติสนใจมาเรียนและใช้ชีวิตด้วยเช่นกัน คุณศุกลิน วนาเกษมสันต์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการนานาชาติสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาฯ “ประเทศไทยมีความโดดเด่นทางด้านการศึกษาและเป็นที่สนใจของนิสิตต่างชาติจำนวนมาก เช่นที่จุฬาฯ เราเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่การศึกษามีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีหลักสูตรนานาชาติที่สามารถรองรับนิสิตต่างชาติด้วยการสอนเป็นภาษาอังกฤษมากกว่า 100 หลักสูตรในทุกระดับปริญญา ในขณะที่ค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนของเราก็ถูกกว่าประเทศอื่น ๆ ที่โดดเด่นด้านการศึกษาในระดับเดียวกัน” คุณศุกลิน วนาเกษมสันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการนานาชาติ สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว ปัจจุบัน จุฬาฯ มีนิสิตต่างชาติประมาณ 2,000 คน จาก 60 ประเทศ ที่มาศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนระดับปริญญาในหลายหลักสูตร จำนวนของนิสิตต่างชาติดูมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำคณะกรรมการส่งเสริมฯ เข้าเยี่ยมชมห้องประชุม ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องนวดภายในอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ พร้อมรับฟังความต้องการในการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุม A306 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดย อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำคณะผู้บริหารและนักศึกษาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้คณะกรรมการฯได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เช่น การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ที่จบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที, การทำการตลาดที่ดึงดูดใจผู้เรียน การประชาสัมพันธ์ส่วนราชการเกี่ยวกับการให้บริการห้องประชุม เป็นต้น . หลังจากนั้นคณะกรรมการส่งเสริมฯได้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2567 และได้ร่วมกันมอบครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๗๐ ชุด ให้แก่ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองได้ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป . ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถทางกีฬาเด่น เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประเภททุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่มีความสามารถเด่นชัดเชิงกีฬา และสนับสนุนส่งเสริมแผนพัฒนาการกีฬาของชาติ จำนวน 30 ทุน โดยชนิดกีฬาที่รับสมัคร ได้แก่ วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด ฟุตบอก ฟุตซอล ฟุตวอลเลย์ บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เปตอง มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ปันจักสีลัต คาราเต้โด เทควัดโด แบตมินตัน เทเบิลเทนนิส ลีลาศ กรีฑา เทนนิส ว่ายน้ำ หมากรุก หมากล้อม ตะกร้อลอดห่วง จักรยาน หรือกีฬาอื่น ๆ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

มาแล้ว! ทุนธนาคาร SCB Young Tech Scholarship 2024 เรียนต่อ ป.ตรี ต่างประเทศ ฟรี! 100% ในสาย Science, Tech, Engineering, Maths, Data, Digital & Innovation (STEM) ทุนเต็ม 100% ทั้งค่าเทอม ค่ากินอยู่ ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ ค่าหนังสือ ค่าเสื้อกันหนาว ค่าคอมพิวเตอร์ ฯลฯ แบบจัดเต็ม! โอกาสฝึกงานระหว่างเรียน และจบมามีงานทำทันทีกับ SCB (* ติดสัญญาทำงาน 1.5 เท่าของระยะเวลาที่ไปเรียน) หมดเขตสมัคร 31 กรกฎาคม 2024 คุณสมบัติ อายุไม่เกิน 22 ปี (นับถึงวันที่สมัครขอรับทุน) ผลการศึกษาที่ผ่านมาอยู่ในระดับดี มีการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ผู้รับทุนต้องได้รับหนังสือตอบรับ หรือ คาดว่าจะได้รับหนังสือตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยต่างประเทศก่อน 31 กรกฏาคม 2024 (ต้องสมัครมหาวิทยาลัยเอง แล้วนำมายื่นกับธนาคาร) ต้องเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศเท่านั้น สมัครได้ที่นี่: https://careers.scb.co.th/en/special-program/detail/scb-young-tech-scholarship

  อีกหนึ่งผลผลิตคุณภาพของวิทยาลัยศิลปศาสตร์ ประธานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ทั้งเรียนเก่งและเด่นเรื่องกิจกรรม กิจกรรมเยอะขนาดนี้ เขายังสามารถจบด้วยเกียรตินิยมอันดับที่ 2 ซึ่งมันไม่ง่ายเลย เขามีเทคนิคอย่างไรให้กลายเป็นผลผลิตคุณภาพที่ใครๆ ก็ต้องรักและชื่นชม เรามาทำความรู้จักเขากันได้เลย นายศักดิ์พล อุดมสินประเสริฐ (ฟร้อง) ปัจจุบันเป็นคุณครูสอนภาษาญี่ปุ่น และเป็น ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยเหตุผลเพราะว่าอยากยื่นขอทุนนักกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยรังสิต “ผมเคยเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่นตอนที่เรียน ม.ปลายครับ คุณครูที่สอนเป็นพี่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตครับ พี่เขาแนะนำหลายเรื่องเลยครับ รวมถึงเรื่องการยื่นขอทุนด้วยครับ ความประทับใจแรกที่เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับผมไม่เพียงสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่แล้ว สังคมก็น่ารักมากครับ ผมเองได้เจอกับอาจารย์ที่ใจดี และเพื่อนๆ ที่มีไลฟ์สไตล์และชื่นชอบในภาษาญี่ปุ่นเหมือนๆ กันกับผมครับ การเรียนภาษาต้องมุ่งมั่นและตั้งใจครับ แม้ว่าผมจะเรียนมาตั้งแต่มัธยมก็ตาม เมื่อมาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยก็ยังต้องพยายามอย่างมากเหมือนเดิมครับ สิ่งที่เรียนรู้ เนื้อหา