สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ The Komaru-Koutsu Foundation และ Fukuyama City University จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแสดงทักษะภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยหัวข้อสำหรับสุนทรพจน์ในปีนี้เป็นเรื่องราวของการตระหนักถึงความปลอดภัยของการจราจร และการใช้รถใช้ถนน ณ ห้องออดิทอเรียม 11-101 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง Fukuyama Transporting Fukuyama City University และองค์กรเครือข่าย เพื่อต้องการส่งเสริม สนับสนุน

ทุนการศึกษา TAIST-Tokyo Tech รอบ 2  มอบทุนการศึกษาสําหรับปริญญาโทและเปิดรับทุกคน!!!! Programs ๐ หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง : Automotive and Advanced Transportation Engineering: A2TE Program 0 หลักสูตรวิศวกรรม ปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง : Artificial Intelligence and Internet of Things: AloT Program ๐ หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานและ ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน : Sustainable Energy and Resources Engineering : SERE

  ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัย Kyoto Tachibana ประเทศญี่ปุ่น ในการเดินทางมาเยี่ยมเยือน และลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ด้านการส่งเสริมการทำวิจัย และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อาคาร Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต           ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า โครงการแลกเปลี่ยนนี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัยสามารถเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ทางวัฒนธรรม รวมถึงการเข้าร่วมโครงการวิจัยร่วมกันในหลากหลายสาขาวิชา นอกจากนี้ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนการสอน และการวิจัยร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางวิชาการและการวิจัยให้กับทั้งสองประเทศ           “ความร่วมมือจะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญ

  โรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วในสุนัข (Mitral Valve Regurgitation) หรือโรคลิ้นหัวใจไมตรัลเสื่อมในสุนัข (Degenerative Mitral Valve Disease) เป็นโรคหัวใจในสุนัขที่พบได้มากที่สุดราว 70 – 80 % ส่วนใหญ่พบในสุนัขที่มีอายุมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัขพันธุ์ขนาดเล็กและกลาง ซึ่งการรักษาโดยการใช้ยาเป็นการรักษาหลัก   ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการรักษาลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วโดยการซ่อมลิ้นหัวใจด้วยตัวหนีบลิ้นหัวใจ mitral clamp ผ่านการผ่าตัด โดยอาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.น.สพ.ดร.อนุศักดิ์ กิจถาวรรัตน์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อีก 6 ท่านจากโรงพยาบาลสัตว์มอนสเตอร์แคร์ โรงพยาบาลสัตว์โมทิเว็ท และโรงพยาบาลสัตว์บางกอกฮาร์ท ซึ่งประสบความสำเร็จในการผ่าตัดสุนัขที่เป็นโรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วด้วยวิธีดังกล่าวเป็นเคสแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มกราคม

  คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครรอบรับตรง รอบสุดท้าย โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 19 เมษายน 2567 สอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียน วันที่ 22 เมษายน 2567 ประกาศผลสอบ วันที่ 23 เมษายน 2567 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5500-10 หรือ เพจคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต   คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาลัยเอกชนแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการสอนฟิตติ้งคอนแทคเลนส์   #สำนักข่าวการศึกษาไทย

  มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 49 ปี  สร้างขวัญกำลังใจ น.ศ.-บุคลากร ในทุกช่วงวัย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี มทร.ธัญบุรี จึงได้จัดกิจกรรมสำคัญขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนโดยรอบในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 50 รูป ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี กิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 49 ปีนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจ ความตั้งมั่นศรัทธา และการมีส่วนร่วมจากบุคลากร

                   ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้ก่อตั้งหลักสูตรการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรฯ นำนักศึกษาไปดูงานที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยแวะทำบุญสักการะศาลพันท้ายนรสิงห์ และ ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาชัยฝั่งตะวันออก จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวิทยากร “ลุงทะเล” คุณนรินทร์ บุญร่วม ให้การบรรยาย สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา          

  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมด้วยฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดกิจกรรม Cinéma à l’université เทศกาลภาพยนตร์ฝรั่งเศสในมหาวิทยาลัย เรื่อง Les goût et les couleurs ภาพยนตร์แนวโรแมนติก เนื่องในโอกาสเดือนแห่งความรัก กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และนักศึกษาในรายวิชาโท และวิชาเลือกภาษาฝรั่งเศสกว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องออดิทอเรียม 6-200 อาคาร Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต   #สำนักข่าวการศึกษาไทย

คำแนะนำการคัดเลือกนักเรียนโครงการทุนรัฐบาลเกาหลี GKS ‘ระดับปริญญาโท-เอก’ ประจำปี 2567 สำหรับการสมัครผ่านสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย 2024년 GKS 한국정부초청 외국인 장학생 ‘대학원’ 과정 (공관전형)_태국지역 선발 계획 안내 】 *การสมัครทุนรัฐบาลเกาหลี GKS-G 2024 ผ่านสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย จะดำเนินการในรูปแบบออนไลน์* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ‘ระเบียบการส่งเอกสาร’ *2024년 태국 지역 GKS 한국정부초청 외국인 장학생 대학원 과정은 온라인으로 신청 접수합니다.* 상세한

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา Universiti Malaysia Pahang คณะผู้บริหารนำโดย ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี ดร.ลมุล เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี และ ตัวแทนจากคณะและวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 85 คน จาก Universiti Malaysia Pahang ประเทศมาเลเซีย ซึ่งวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน และประชุมหารือ