King’s College International School Bangkok (King’s Bangkok) มอบทุนให้เปล่ากว่า 4 ล้านบาทแก่นักเรียนที่มีศักยภาพทางการศึกษา โดยให้ทุนเรียนฟรีเต็มจำนวนและค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมเงินอุดหนุนสมทบทุนเพิ่มเติม 1 ล้านบาทสำหรับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำ สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อ Year 10 (ม.3) หรือ Year 12 (ม.5) นับเป็นปีที่สอง ที่ King’s Bangkok มอบ King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบไม่มีข้อผูกมัดให้แก่นักเรียนได้ศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงอุดมศึกษา โดยนับเป็นองค์กรหนึ่งเดียวในไทยที่มอบทุนลักษณะนี้ให้แก่เด็กไทย เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีศักยภาพได้เข้าถึงการเรียนการสอนระดับโลกอย่างแท้จริง โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ จากคณะครูอาจารย์ที่มีคุณภาพภายใต้หลักสูตรอังกฤษจากโรงเรียนแม่ คิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในระดับนานาชาติ ภายใต้การดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงเท่าเทียม

หนุ่มศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เปลี่ยนดีไซน์ใหม่ เพื่อการใช้งาน ‘กระถางธูปและเชิงเทียน’ สำหรับศาสนสถาน โปรดักดีไซน์เนอร์ รั้วราชมงคลธัญบุรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ที่ได้จัดทำโครงการออกแบบและพัฒนากระถางธูปและเชิงเทียนสำหรับศาสนสถาน ซึ่งได้จัดแสดงผลงานดังกล่าวในนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ‘จำศิลป์’ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี ที่ผ่านมา ด้วยไอเดียที่สร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ รวมทั้งแก้ปัญหาจาก Pain Point ของผู้คนยุคปัจจุบันที่มาทำกิจกรรมในศาสนสถาน เช่น พุทธศาสนสถาน ที่เป็นสถานที่หรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้ในกิจการหรือเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ทั้งที่เป็นวัดวาอาราม โบสถ์ วิหาร เจดีย์และสถูป ที่มีการจุดธูปและเทียน เพื่อประกอบพิธีกรรมต่าง

โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ นักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้แนวคิด “จำศิลป์” ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการศึกษาผ่านผลงานศิลปนิพนธ์ด้านการออกแบบที่มีแนวคิดที่หลากหลาย โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.มาโนช บุญทองเล็ก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช นักการเมืองและนักสังคมสงเคราะห์สตรีชาวไทย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.มาโนช บุญทองเล็ก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เผยว่า การแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ , ออกแบบผลิตภัณฑ์, ออกแบบภายใน, นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาตลอด 4 ปี “จำศิลป์” การจดจำศิลปะที่ออกแบบสร้างสรรค์จากความคิดที่มีลักษณะเฉพาะบุคคล สร้างสรรค์งานโดยใช้เทคนิคใหม่ ๆ

ประกาศรับสมัครเข้าคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของบุตรผู้ใช้บริการ สธค.โรงรับจำนำของรัฐ ที่ศึกษาอยู่ระดับ ระดับชั้น ม.ต้น, ม.ปลาย และ ปวช. ทุนละ 4,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2567 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม https://bit.ly/4a8vY4z และแนบเอกสารการสมัครได้ที่ https://forms.gle/SNfo3ixwffriz4G36 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สธค.สาขาที่ท่านใช้บริการหรือ #สำนักงานธนานุเคราะห์ 02-281-7500 ต่อ 124 เวลา 08.00-16.30 น. ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) #CSR สธค. #โรงรับจำนำของรัฐ #เพื่อสังคม

สถานทูตโรมาเนีย ประกาศการมอบทุนการศึกษาจำนวน 40 ทุน โดย the Romanian Agency for Investments and Foreign Trade (ARICE) แก่ผู้สมัครนานาชาติ สำหรับปีการศึกษา 2024-2025 ณ สถาบันการศึกษาในประเทศโรมาเนีย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 67 เวลา 23:59 น. ตามเวลาประเทศโรมาเนีย ผู้สมัครในสาขาการศึกษาต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก: economics and business administration, agricultural sciences, technical sciences, and oil and gas,

มูลนิธิ บัญชา-สุรัติ ภาณุประภา เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนและนักศึกษาในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงระดับปริญญาตรี ที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนการศึกษาให้เปล่า แบบไม่ต่อเนื่อง โดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด ทางมูลนิธิฯเพียงหวังให้ผู้รับทุนมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน นำความรู้ที่มีไปทำประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ระดับการศึกษาที่สนับสนุน ระดับอนุบาล ทุนละ 6,000 บาท ต่อปี ระดับประถมศึกษา ทุนละ 8,000 บาท ต่อปี ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 10,000 บาท ต่อปี ระดับอาชีวศึกษา (ระดับปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า) ทุนละ 12,000 บาท

สรุปรายละเอียดทุน MOE และ ทุน HES ประจำปี 2567 (ฉบับภาษาไทย) รายละเอียดทุน MOE : https://www.taiwanembassy.org/th_en/post/6398.html รายละเอียดทุน HES : https://www.taiwanembassy.org/th_en/post/6406.html ที่มา หน่วยงานผู้ดูแลทุนในประเทศไทย : สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา) โทรศัพท์: 02-119-3555 หรือ 02-119-3599 ต่อ 202 หรือ 203 Email: tecthailand168@gmail.com LINE: @TTedu

  ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วย รศ.ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ อาจารย์ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมเปิดโครงการสัมมนา “Upskill ครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี” ให้กับคณาจารย์ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี พร้อมทั้งมอบนโยบายประจำปีการศึกษา เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร ใช้เป็นหลักปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอนที่ดี อีกทั้งเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งหมายให้เกิดผลพวงและประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนทุกระดับอีกด้วย นอกจากนี้ รศ.ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง และ อาจารย์ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ได้บรรยายแนวคิด หลักการการเป็นครูที่ดี กฎ

  วช. ผนึกกำลัง สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลอง นำนวัตกรรมโดรนแปรอักษรส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ร้อยเอ็ด ในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด ร้อยเอ็ด” ซึ่งเป็นประเพณีสืบสานความเชื่อ ความศรัทธา ทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และจังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีเปิดกิจกรรมการส่งเสริมการนำนวัตกรรมโดรนแปรอักษรเพื่อการท่องเที่ยว เฉลิมฉลองงานบุญสุดยิ่งใหญ่ “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด ร้อยเอ็ด ประจำปี 2567” โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ร่วมด้วย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ณ บึงพลาญชัย

  ประวัติศาสตร์เรียนสนุกด้วย Historicovator นวัตกรรมสื่อ Metaverse เพื่อการเรียนรู้อดีตด้วยตัวเอง ผลงานอาจารย์ครุศาสตร์ จุฬาฯ คว้าหลายรางวัลจากงานประกวดนวัตกรรม iCAN 2023 ณ ประเทศแคนาดา   ไม่ต้องท่องตำรา การเรียนประวัติศาสตร์ยุคใหม่ใช้การท่องไปโลกอดีตด้วยเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่ ที่จะพาผู้เรียนไปมีประสบการณ์อย่างเสมือนจริง ดังเช่นนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ “Historicovator” ที่รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร หงส์พนัส ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุกและทันสมัย   “Historicovator ใช้เทคโนโลยีจำลองความเสมือนจริง (metaverse) ที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผู้เรียนจะได้สำรวจโลกของอดีตได้อย่างไร้ขีดจำกัด สัมผัสประสบการณ์ในอดีตอย่างเสมือนจริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และเชื่อมโยงกับโลกปัจจุบันได้ การเรียนประวัติศาสตร์จะกลายเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานและมีความหมายกับผู้เรียน” รศ.ดร.รัชนีกร กล่าว Historicovator (Metaverse