คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ ม.รังสิต เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Ming Chuan University Taoyuan Campus ประเทศไต้หวัน พร้อมทั้งได้ศึกษาแหล่งวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งชมห้องปฏิบัติการทางด้านอุตสาหกรรมบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการศึกษาดูงานไต้หวันในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในระดับนานาชาติ มีประสบการณ์การในรูปแบบการให้บริการของพนักงานในธุรกิจสายการบิน ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจท่องเที่ยวของไต้หวัน ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาต่อยอดในการทำงาน และสร้างโอกาสการศึกษาต่อด้านอุตสาหกรรมบริการระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น   #สำนักข่าวการศึกษาไทย

  คณะกรรมการนานาชาติจากเวทีการนำเสนอ และประกวดนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในงาน 35th International Innovation & Technology Exhibition 2024 (ITEX 2024) เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2567 ณ Kuala Lumpur Convention Centre สหพันธรัฐมาเลเซีย ได้ประกาศมอบรางวัล จำนวน 4 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลเหรียญทอง 3 รางวัล และรางวัลพิเศษ 1 รางวัลแก่ 3 ผลงานวัตกรรมจุฬาฯ ดังนี้ นวัตกรรมเจลทรานสเฟอร์โซมเก็บกักกรดเอเชียติกเพื่อใช้ทาลบเลือนรอยแผลเป็น   นวัตกรรมชิ้นนี้เป็นผลิตภัณฑ์เจลทรานสเฟอร์โซมที่พัฒนาขึ้น สามารถนำส่งสารสำคัญกรดเอเชียติกที่พบในพืชบัวบกเข้าสู่เมมเบรนผิวหนังจำลองได้ในปริมาณสูงหลังจากใช้ 8 ชั่วโมง จากการศึกษาทางคลินิกพบว่าเจลทรานสเฟอร์โซมเก็บกักกรดเอเชียติกช่วยลดปริมาณเม็ดสีผิวเมลานินซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการลดความเข้มของสีผิวที่ผิดปกติ อีกทั้งยังเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวบริเวณแผลเป็นได้ เป็นนวัตกรรมทางเลือกสำหรับการรักษาแผลเป็น เจลทรานสเฟอร์โซมเก็บกักกรดเอเชียติกเพื่อใช้ทาลบเลือนรอยแผลเป็น ได้รับรางวัลเหรียญทอง จาก ITEX2024 และ ถ้วยรางวัลพิเศษ Special Prize for the best international invention โดย Korea Invention

ดร.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เผยถึงการรับไม้ต่อลงพื้นที่ “ท่าขนุน โมเดล” ในช่วงปฐมนิเทศ มหาวิทยาลัยวัยที่สาม ที่เมืองกาญจนบุรี ว่า   “ตามที่ท่านคณบดี  ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย ท่านได้มอบนโนยายเรื่อง 1 ภาควิชา 1 ชุมชน มองว่าแต่ละภาควิชาก็มีองค์ความรู้ของตนเอง ทำอย่างไรให้องค์ความรู้เหล่านั้น ไปให้บริการกับชุมชน ในภาควิชาเรามีความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้จากผลงานวิจัยต่าง ๆ และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ภาควิชา ด้านหนึ่งก็คือการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงวัย ด้วยเหตุนี้เลยให้ความสำคัญของการนำความรู้ลงไปในชุมชน กอปรกับ เทศบาลตำบลท่าขนุน ก็มีความสนใจที่จะตั้งกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะคล้ายกับโรงเรียนผู้สูงอายุ แต่ว่ากำลังคิกว่าจะเรียกตัวเองว่าเป็นมหาวิทยาลัยวัยที่สาม โดยทางคณะศึกษาศาสตร์ เคยทำงานรูปแบบนี้ด้วย ทางภาควิชาก็จะทำงานร่วมกับทางท่าขนุนต่อไป โดยการทำงานได้มีการวางแผนร่วมกันเบื้องต้นร่วมกัน โดย ต.ท่าขนุน

  ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ 1 ภาควิชา 1 ชุมชน พร้อมเตรียมลงพื้นที่ ท่าขนุน จ.กาญจนบุรี สร้างตลาดนัดวิชาการ ให้ผู้สูงวัย  ลดช่องว่างระหว่างวัย “โครงการ 1 ภาควิชา 1 ชุมชน ตอนนี้ทางคณะ ภาควิชาต่าง ๆ ได้ทำโครงการเสนอมาแล้ว โดยทางคณะได้กำหนดแบบฟอร์ม เป็นเทมเพลทเลยครับ ให้แต่ละภาควิชาที่กำหนดเป้าหมายแล้ว มาทำรายละเอียดว่าลงชุมชนที่ไหน แล้วลงไปทำอะไร เพื่อเอาผลสรุปตอนท้าย มาวิเคราะห์แล้วทำเป็น shot ที่สองต่อ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้ อยากรายงานความคืบหน้าหลังที่เราไปทำสัมมนา ของคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่

DAAD Scholarship Master’s programmes in Regional and Urban Planning in Germany ผู้สมัครทุนต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี เรียนจบปริญญาตรีมาไม่เกิน 6 ปี สามารถสมัครทุน EPOS ได้สูงสุด 3 โปรแกรม ทุน Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) 2025/26 เป็นกลุ่มทุนที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาบุคลากรในประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลก โดยเปิดรับผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาโท (และบางหลักสูตรในระดับปริญญาเอก) ในสาขาวิชาที่หลากหลาย ได้แก่ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิศวกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนและการจัดการทรัพยากร  การวางผังเมือง เกษตรกรรมและป่าไม้ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์และนิเทศศาสตร์ เป็นต้น

นายศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและเผยแพร่สื่อสารสนเทศออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิมพิกา ทองรมย์ ผศ. มธุรา สวนศรี อาจารย์บุศรา ตั้งศิริพัฒน์ภรณ์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม #คณะศิลปศาสตร์ ร่วมงาน INNOVATION TOURISM & HOSPITALITY FOR SUSTAINABILITY เทรนด์นวัตกรรม และโอกาสการเติบโตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการสู่ความยั่งยืน เพื่อทราบแนวทางการเรียนการสอน และความร่วมมือในอนาคต วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา. . #คณะศิลปศาสตร์ #การท่องเที่ยวและการโรงแรม #ราชมงคลธัญบุรี

ทุนการศึกษาเพื่อนชุมชน เปิดให้นักเรียนระดับ ม.ต้นและม.ปลายได้ศึกษาต่อ ระดับอาชีวะ จำนวน 45 ทุน และปริญญาตรี จำนวน 31 ทุน โดยเปิดรับ 2 ประเภท ทุนระดับปริญญาตรี เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในปีการศึกษา 2566 จำนวน 31 ทุน (กรอกใบสมัครและส่งเอกสารผ่านระบบ) ลิงก์รายละเอียด : https://www.community.or.th/blog/2024/03/10/scholarship1/ ทุนระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ในปีการศึกษา 2566 จำนวน 45 ทุน (ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ ครูแนะแนวของสถาบันอาชีวศึกษาที่ศึกษาอยู่ได้เล้ย)

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (วิทยาเขตนครปฐม) เปิดรับน้องใหม่รอบสุดท้าย ใน 7 สาขาแห่งอนาคตยอดฮิต จบแล้วไม่ตกงาน พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้อีกหลายประเภท รวมรับรอบส่งท้าย 325 ที่นั่ง เท่านั้น #รอบสุดท้าย  #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบรับตรงอิสระ Direct Admission เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2567 ที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy01 สาขาวิชาที่เปิดรับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (วิทยาเขตนครปฐม) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 110 ที่นั่ง สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) 20 ที่นั่ง สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) 50 ที่นั่ง

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) 74 ที่นั่งสุดท้าย #SUTCAS67 คณะศึกษาศาสตร์ 74 ที่นั่ง ประกอบด้วย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) 1 คน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 คน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 6 คน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (1 ปริญญา) (โครงการพิเศษ) 4 คน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (2 ปริญญา) (โครงการพิเศษ) 5

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ. 2568-2569 โดยผู้สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบการสมัครจำนวน 8 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 7 ชุด) พร้อมหนังสือนำจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดหรือสถาบัน/หน่วยงานวิจัยภายใต้ อว. ต้นสังกัดส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567 ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/76b4fbb3