เปิดรับสมัครทุน“AJINOMOTO TALENT SCHOLARSHIP 2023” รับ 60,000 บาท/ปี พร้อม Workshop พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ต่อเนื่องจนจบ 
03/11/2023

เปิดรับสมัครทุน“AJINOMOTO TALENT SCHOLARSHIP 2023” รับ 60,000 บาท/ปี พร้อม Workshop พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ต่อเนื่องจนจบ 

เปิดรับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2566

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครทุนในโครงการ “AJINOMOTO TALENT SCHOLARSHIP 2023” จำนวนเงินทุน 60,000 บาท/ปี พร้อม Workshop พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ต่อเนื่องทุกปีจนจบ 
คุณสมบัติผู้ขอทุน
 เป็นนิสิต นักศึกษา ที่เรียนในมหาวิทยาลัย CU, TU, KU, MU, KMUTT, KMUTNB, KMITL, CMU, และ PSU (ม.สงขลานครินทร์), KKU (ม.ขอนแก่น)
 เป็นนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 -3 (โควต้าชั้นปีดูในระเบียบทุน)
 ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาทางด้าน วิทยาศาสตร์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ในสายที่เกี่ยวข้องกับ “อาหาร โภชนาการ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม” 
 เกรดเฉลี่ยรวม GPAX และรวมรายวิชาหลักถึงเทอมล่าสุดไม่น้อยกว่า 3.00
 สื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีความสนใจที่อยากเรียนรู้และฝึกทำด้านนวัตกรรมหรืองานวิจัย
 กรอกใบสมัครเลยวันนี้ – 22 มกราคม ไม่ต้องรีรอที่ : https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th
 ระเบียบทุนเพิ่มเติมคลิกลิงก์ หรือ สแกน QR Code : https://www.dropbox.com/scl/fo/dqntt8the9t5ym1hr02ad/h…
..
ข้อมูลจาก: Ajinomoto Talent Scholarship