ทุน ASEAN Scholarships ให้เด็กไทยไปเรียนต่อม.3 และม. 6 ที่ประเทศสิงคโปร์


ทุน ASEAN Scholarships ให้เด็กไทยไปเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ประเทศสิงคโปร์ เปิดรับสมัครแล้ว

ASEAN Scholarships เป็นทุนการศึกษาระดับมัธยมที่มอบโดยกระทรวงศึกษาธิการจากประเทศสิงคโปร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากประเทศในอาเซียนได้เรียนต่อในสิงคโปร์ เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับวุฒิ Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level (GCE A-Level)

โดยทุนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. ทุนระดับ ASEAN Secondary 3 Scholarship
– ทุนระยะเวลา 4 ปี (เทียบเท่าประมาณม.3 – ม.6)
– ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเดินทางไปสิงคโปร์ช่วงปลายเดือนตุลาคม

2. ทุนระดับ ASEAN Pre-University Scholarship
– ทุนระยะเวลา 2 ปี เป็นทุนเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย
– ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเดินทางไปสิงคโปร์ช่วงเดือนมกราคม

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

– ค่าใช้จ่ายรายปี และค่าหอพัก
– ค่าตั้งรกราก
– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
– ค่าเล่าเรียน
– ค่าใช้จ่ายในการสอบ GCE O-Level and A-Level (ครั้งเดียว)
– ค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ

 

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

คุณสมบัติทั่วไป

– มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ

– มีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง

– มีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียน

คุณสมับติผู้ขอทุนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Secondary 3)

– เกิดระหว่างปี ค.ศ. 2005 – 2007 (พ.ศ. 2548 – 2550)

– มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับ ม.1 – 2 หรือ ม.2 – 3 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปในปีการศึกษาล่าสุด

คุณสมับติผู้ขอทุนระดับเตรียมอุดมศึกษา (Pre-university)

– เกิดระหว่างปี  ค.ศ. 2003 – 2004 (พ.ศ. 2546 – 2547)

– มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับ ม.3 – 4 หรือ ม.4 – 5 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปในปีการศึกษาล่าสุด

เอกสารการขอทุน

– ประวัติการศึกษา

– ประวัติครอบครัว

– สำเนาใบรับรองผลการเรียนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

– รายละเอียดทุนการศึกษาหรือรางวัลที่เคยได้รับในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

– รายละเอียดกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เคยเข้าร่วม

การสมัคร สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

กำหนดการ ยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2021

ที่มาและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: moe.gov.sg

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

‘BTU Myhome’ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ม.กรุงเทพธนบุรี เนรมิตสมบูรณ์แบบที่สุด สนองผู้สูงวัยมีความสุขยืนยาว

Wed Mar 24 , 2021
  รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เผยถึงแนวความคิดในการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (senior complex) บีทียู มายโฮม […]

Breaking News