อธิการบดี ชวนร่วมงานฉลอง 20th ANNIVERSARY มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
24/11/2022

อธิการบดี ชวนร่วมงานฉลอง 20th ANNIVERSARY มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และแขกท่านผู้มีเกียรติทุก ๆ ท่าน ร่วมงาน ” 20th ANNIVERSARY มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ” พบกับ ดร.ติ๊ก ชิโร่ มนัสวิน นันทเสน ในฐานะศิษย์เก่าปริญญาเอก นำทีมศิลปิน ดารา นักแสดง นักกีฬา มาร่วมคอนเสิร์ต ให้ได้เพลิดเพลินฯ  พร้อมร้านอาหารอร่อยกว่า 50 ร้านมาออกงานเต็มที่ พบกันในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ BANGKOKTHONBURI HALL

มกธ. เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนา 20 ปี
พร้อมรวมพลังพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าทุกพันธกิจ

มกธ. ขอเชิญชวนร่วมงาน “BTU FAMILY 20th ANIVERSARY” เฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ 20 ปี ส่งเสริมความรักสมัครสมานสามัคคีให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากร พร้อมรวมพลังประสานผู้บริหาร คณาจารย์นักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชนตอกย้ำความมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวหน้าทุกพันธกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) จะจัดงาน “BTU FAMILY 20th ANIVERSARY” เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฯ สถาบันการศึกษาในเครือ และชุมชนใกล้เคียงร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ 20 ปี พร้อมรวมใจร่วมอวยพรแด่ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดของอธิการบดี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 อีกด้วย

การจัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ มีความมุ่งหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมความรักสมัครสมานสามัคคีให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรทุกฝ่าย และสะท้อนถึงการรวมพลัง เพื่อบูรณาการความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทุกสาขาวิชาให้พร้อมต่อการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในปัจจุบันและอนาคตทุกมิติทั้งความเข้มข้นของการจัดการเรียนการสอนทุกศาสตร์สาขาวิชา การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเพื่อเสริมการพัฒนาอย่างยั้งยืน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการกีฬาทุกประเภทอย่างมืออาชีพอีกด้วย

การจัดงาน “BTU FAMILY 20th ANIVERSARY” ดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ โดยสำนักกิจการนักศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านนันทนาการหลายรายการ เช่น การแสดงชุด “รำอวยพรอ่อนหวาน” จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การแสดงชุด “จับมือกันไว้” การแสดงชุด “Uptown Frunk” พร้อมทั้งการแสดงเชียร์ลีดเดอร์จากคณะนิเทศศาสตร์ การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากคณะดุริยางคศาสตร์ และการแสดงชุดพิเศษจากคุณมนัสวิน นันทเสน (ติ๊ก ชิโร่) ศิลปิน-ดารา-นักร้อง-นักแสดง เป็นต้น รวมทั้งเตรียมซุ้มอาหารคาวหวานเลิศรสหลากหลายเมนูไว้คอยต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ บุคลากร และนักศึกษาที่เข้าร่วมงานดังกล่าว

ในการนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ และเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทุกชั้นปี ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฯ และสถาบันการศึกษาในเครือเข้าร่วมงาน “BTU FAMILY 20th ANIVERSARY” โดยกำหนดธีมสีชมพู ผู้ชายแต่งกายชุดสูทสากล ผู้หญิงแต่งกายชุดราตรี ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ อาคาร BANGKOKTHONBURI HALL มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

 

 

 

#สำนักข่าวการศึกษาไทย