ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2566 ณ วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กทม.
13/11/2023

ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2566 ณ วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กทม.

 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ยอดเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2.6 ล้านบาท

“ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจัดมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน ร่วมถวายผ้าพระกฐินในครั้งนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนาและรักษาศิลปวัฒนธรรมให้สืบทอดยาวนานต่อไป โดยท่าน ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  1,334,499 บาท, คณาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสถาบันในเครือ  1,030,820 บาท และสาธุชนมาร่วมทำบุญ 1,295,496.25 บาท รวมยอดถวายทั้งสิ้น 3,660,815.25 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นแปดร้อยสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)

 

 

#สำนักข่าวการศึกษาไทย