สาขาขาดแคลน! รับตรง 65 ม.กรุงเทพธนบุรี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) เรียน1 ปี 6 เดือน
09/09/2021

สาขาขาดแคลน! รับตรง 65 ม.กรุงเทพธนบุรี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) เรียน1 ปี 6 เดือน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกาศรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN)
ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาเรียน

1 ปี 6 เดือน

การเรียน

วันศุกร์(17.00 – 20.00น.) วันเสาร์-อาทิตย์ 8.00 – 16.00น.)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

2. อายุ 18 – 40 ปี

3. น้ําหนักมากกว่า 40 กก. ไม่เกิน 70 กก. หรือBMI ไม่เกิน 35 ส่วนสูงมากกว่า 150 ซม.

4. สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคติดต่อและโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เอกสารการสมัคร(อย่างละ2ชุด)

1.สําเนาวุฒิการศึกษา

2.สําเนาทะเบียนบ้าน

3. สําเนาบัตรประชาชน

การสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ค่าสมัคร 500 บาท

รายละเอียดหลักสูตร https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1725

• ติดต่อได้ที่ประชาสัมพันธ์ 02 800-6801-5

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

– อ.ดร.ประทีป ปัญญา 095-901-0043 ID line : prateep panya

– อ.ปราชญา ศุภฤกษ์โยธิน 095-882 5665 ID line : prachya 7892

• สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย

– วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564
เวลา 9 – 15 น.

 ประกาศผลสอบ 30 ธันวาคม 2564
ลงทะเบียน วันที่ 10 มกราคม2565

เปิดเรียน วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร
70,000 บาท