มกธ. จับมือ ม.ฝูเจี้ยนโพลีเทคนิคนอร์มอล จากจีน มุ่งพัฒนานักศึกษาสู่มืออาชีพ จัดการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตครั้งแรก
29/09/2022

มกธ. จับมือ ม.ฝูเจี้ยนโพลีเทคนิคนอร์มอล จากจีน มุ่งพัฒนานักศึกษาสู่มืออาชีพ จัดการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตครั้งแรก

มกธ. จับมือ ม.ฝูเจี้ยนโพลีเทคนิคนอร์มอล จากจีน มุ่งพัฒนานักศึกษาสู่มืออาชีพ จัดการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตครั้งแรก

ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฝูเจี้ยนโพลีเทคนิคนอร์มอล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ครั้งแรก เพื่อมุ่งพัฒนานักศึกษาสู่มืออาชีพ พร้อมพัฒนางานวิชาการด้านต่าง ๆ ร่วมกันอย่างยั่งยืน

 

 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565  รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วย ศ.ดร.เหลี้ยว เซินจี (Professor Liao Shenji) อธิการบดี มหาวิทยาลัยฝูเจี้ยนโพลีเทคนิคนอร์มอล (Fujian Polytechnic Normal University) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Cooperation Agreement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ มหาวิทยาลัยฝูเจี้ยนโพลีเทคนิคนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งพิธีลงนามดังกล่าวใช้รูปแบบการลงนามผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว ณ สตูดิโอ ณ คณะนิเทศศาสตร์ มกธ.

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฝูเจี้ยนโพลีเทคนิคนอร์มอล และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ประสานร่วมมือทางวิชาการมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของทั้งสองมหาวิทยาลัย และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา คณาจารย์ และถือเป็นความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองมหาวิทยาลัย

“ในระยะเวลาที่เราได้ประสานงานร่วมกันทั้งสองมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้พัฒนางานทางวิชาการ เช่น หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เป็นต้น ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ ท่านกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน ที่แนะนำพร้อมประสานความช่วยเหลือด้วยดีมาตลอด” อธิการบดี มกธ. กล่าวและเสริมว่า ข้อแนะนำในรายละเอียด และขั้นตอนต่าง ๆ จากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฝูเจี้ยนโพลีเทคนิคนอร์มอล ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และเป็นจุดเริ่มต้นอันดีของทั้งสองมหาวิทยาลัย ที่จะได้ร่วมกันพัฒนางานวิชาการด้านต่าง ๆ ร่วมกันอย่างยั่งยืน

 

 

“มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความยินดีที่ร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยฝูเจี้ยนโพลีเทคนิคนอร์มอล ซึ่งมีความพร้อมและโดดเด่นในหลาย ๆ ด้าน และถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยอีกด้วย” อธิการบดี มกธ. กล่าว

 

รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มกธ. กล่าวว่า การที่มหาวิทยาลัยฝูเจี้ยนโพลีเทคนิคนอร์มอล และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะดูแลและจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฝูเจี้ยนโพลีเทคนิคนอร์มอล มั่นใจได้ว่าคณะนิเทศศาสตร์ของ มกธ. ยังได้รับความนิยมติดอันดับต้น ๆ โดยเฉพาะกลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นั้นมีความพร้อมทั้งคณาจารย์ ห้องปฏิบัติการ และเครือข่ายวิชาชีพสำหรับให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะความชำนาญอย่างมืออาชีพ

“การจัดการเรียนการสอนร่วมกันในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถือเป็นความร่วมมือในการดำเนินการสอนร่วมกันครั้งแรก ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน” คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มกธ. กล่าว

 

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้รับการรับรองทุกหลักสูตรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย และมีมาตรฐานในทางวิชาการเป็นอย่างดี ซึ่งได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งยังมีคณาจารย์ที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชนอีกด้วย

 

#สำนักข่าวการศึกษาไทย