“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ.จัดเต็มระบบสมัครเข้าเรียน “One Stop Service” นศ.ใหม่ สุดปลื้ม!
05/06/2023

“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ.จัดเต็มระบบสมัครเข้าเรียน “One Stop Service” นศ.ใหม่ สุดปลื้ม!

 

 

          ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) มอบนโยบายให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาใหม่ด้วยความอบอุ่น โดยมหาวิทยาลัยฯ จัดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ทุกหลักสูตร ทุกคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งเปิดจุดบริการ “One Stop Service” เพื่อให้บริการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา เช่น จุดรับรายงานตัวและลงทะเบียนพร้อมทำบัตรนักศึกษา การให้บริการด้านการเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) การให้บริการข้อแนะนำคำปรึกษาแนะแนวด้านการศึกษา การให้บริการรับสมัครทุนนักกีฬาและนักศึกษาวิชาทหาร การให้บริการเปิดบัญชีธนาคาร การให้บริการด้านการศึกษาทางไกล และการให้บริการด้านหอพักแก่นักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักอาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย
การรับรายงานตัวดังกล่าวมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา พร้อมด้วยศิลปินนักร้องนักแสดงที่เป็นทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันมาร่วมต้อนรับด้วยด้วยความสุขสนุกสนาน และยังให้ข้อแนะนำด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองด้วย โดยมีนักศึกษาใหม่รายงานตัวคึกคักเข้าเป็นศิษย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2566 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

#สำนักข่าวการศึกษาไทย