อธิการ ม.กรุงเทพธนบุรี พร้อมขับเคลื่อนสาขาแห่งอนาคต

อธิการ ม.กรุงเทพธนบุรี พร้อมขับเคลื่อนสาขาแห่งอนาคต

        เมื่อวันที่ 22 มีนาคม  2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดเผยว่า จากกระแสผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นกระแสสาขาแห่งอนาคต ที่ทุกองค์กรยังขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้อีกมาก ทางมหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นความสำคัญจึงได้เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ใช้เป็นสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ และรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต ดังปฏิธานของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่มืออาชีพ นั่นก็รวมถึง Senior Complex กรุงเทพธนบุรี ที่เราได้วางแผนคุณภาพชีวิตหลังเกษียณให้กับผู้สูงอายุทุกท่าน สนใจสามารถเข้าชมได้ที่นี่ https://m.facebook.com/seniorcomplexbangkokthonburi/

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สาธิตกรุงเทพธนบุรี ก้าวหน้า ก้าวล้ำ นำความรู้ สู่เด็กไทย

Tue Mar 23 , 2021
  โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ตั้งเป้าสร้างนักเรียนให้มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย, จิตใจ และ สังคม พร้อมมีความรู้ควบคู่ไปกับการมี EQ รู้จัก ขนบธรรมเนียมประเพณี […]

Breaking News