อธิการบดี ร่วมยินดี วันแแห่งความภาคภูมิใจ พิธีมอบเสื้อกาวน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
11/11/2022

อธิการบดี ร่วมยินดี วันแแห่งความภาคภูมิใจ พิธีมอบเสื้อกาวน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

                  เมื่อวันที่ 10 พ.ย.65 ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว กรุงเทพธนบุรี  รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ปฏิบัติการคลินิกนักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี โดยหลังจากมอบเสื้อกาวน์แล้วท่านอธิการบดี ยังได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ด้วยว่า

           “ตนได้เห็นความสำเร็จของลูกศิษย์ในพิธีมอบเสื้อกาวน์ ต่อจากนี้ไปเราจะได้ชื่อว่าที่หมอ ซึ่งเราจะมุ่งมั่นตามคำปฏิญาณตน ว่าจะเป็นทันตแพทย์ ที่จะเห็นประโยชน์ของคนไข้มาเป็นอันดับแรก และเราจะเป็นแพทย์ที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณ มีความสื่อสัตย์ ซึ่งเราจะเป็นทันตแพทย์ ที่สง่างาม ทรงคุณค่า โดยท่าน รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ทุกท่านมุ่งมั่น ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และได้เสริมคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย ให้กับนักศึกษาทุกคน วันนี้อธิการฯ ได้เห็นรอยยิ้มและสายตาของความมุ่งมั่น ของว่าที่ทันตแพทย์ที่มีคุณภาพ เป็นที่พลังของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต ขอร่วมแสดงความยินดีปลื้มใจชื่นชมของว่าที่คุณหมอ และขออำนวยพรให้ศิษย์รักประสบความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป และขอเป็นกำลังใจว่าที่คุณหมอทุกท่านด้วยค่ะ”

 

 

                คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจถึงวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยสามารถ
– สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีหรือ

– กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.bkkthon.ac.th 

การสอบสัมภาษณ์และการสอบข้อเขียน
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565
สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.00 น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น

               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 081-635-2536 E-mail: information@bkkthon.ac.th

 

 

#สำนักข่าวการศึกษาไทย