ม.กรุงเทพครองอันดับ1มหาวิทยาลัยเอกชนไทย ม.รังสิต ตามติดมาที่ 2 ม.เทคโนโลยีมหานคร อยู่ที่ 3 จากการจัดของ webometrics july 2019

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยังคงครองอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยเราไว้ได้อีกครั้ง โดยมีมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ตามมาเป็นอันดับที่ 2 และ 3

Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกแล้ว Universities: July 2019 Edition 2019.2.0เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562
ผลการจัดอันดับดูได้ที่ http://www.webometrics.info/en
ผลการจัดอันดับในประเทศไทย http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

10 อันดับของมหาวิทยาลัยของไทย
1.จุฬาฯ อันดับ 536 (เดิม490) ของโลก

2.ม.มหิดล อันดับ 633 (เดิม591) ของโลก

3.ม.เชียงใหม่ อันดับ 749 (เดิม691) ของโลก
4. ม.เกษตรศาสตร์ อันดับ 792 (เดิม788) ของโลก

5.ม.ขอนแก่น อันดับ911 (เดิม793) ของโลก

6.ม.สงขลานครินทร์ อันดับ 1148 (เดิม1083) ของโลก

7.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับ1158 (เดิม 1160) ของโลก

8.ม.ธรรมศาสตร์ อันดับ 1193 (เดิม1142) ของโลก
9.ม.เทคโนโลยีสุรนารี อันดับ1222 (เดิม1054) ของโลก

10.ม.นเรศวร อันดับ1273 (เดิม 1169) ของโลก

ม.กรุงเทพผงาดที่ 1 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
อันดับ 1 คือ “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” อยู่ในอันดับที่ 20 (เดิม21) ของประเทศ ที่ 2732 (เดิม2738) ของโลก

รองลงมาเป็น มหาวิทยาลัยรังสิต อันดับ 23 (เดิม24) ของประเทศ และอันดับ 2836 (เดิม3294) ของโลก

อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อันดับที่ 26 ของประเทศ 3571 ของโลก

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อันดับ 28 (เดิม28) ของประเทศและ 3892 (เดิม 3519) ของโลก

อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อันดับ 30 (เดิม 31) ของประเทศ อันดับ 3940 (เดิม3519) โลก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม อันดับ 6 ของม.เอกชน โดยอยู่ในอันดับ 38 (เดิม34 ) ของประเทศ อันดับโลกที่ 4629 (เดิม4416 )อันดับ 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ 44 (เดิม45 ) ของประเทศ อันดับโลก 5165

อันดับ 8 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 48 (เดิม41) ของประเทศ และที่ 5562ของโลก

อันดับ 9 มหาวิทยาลัยพายัพ อันดับที่ 52 ของประเทศและ 6187 ของโลก

และอันดับ 10 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อยู่ที่ 57 (เดิม53) ของประเทศและ 6527 ของโลก

หลักการจัดอันดับ
การจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info

ทั้งนี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นั้นเพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรือ อื่นๆ วัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” เกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ประกอบด้วย

………………………………….

ที่มา –http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand
ขอบคุณภาพจาก www.eduzones.com

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

"สวนสุนันทา"อันดับโลกพุ่ง 509 อันดับครองแชมป์ราชภัฏ10สมัย / นครปฐม บุรีรัมย์ ตามมาเป็นที่ 2 และ 3 อันดับโลกดีขึ้นเช่นเดียวกัน

Sun Aug 4 , 2019
Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกแล้ว Universities: July 2019 Edition […]

Breaking News