Cambridge Trustให้ทุนวิจัย

University of Cambridgeมหาวิทยาลัยชื่อดังของอังกฤษดำเนินการให้ทุนโดย Cambridge Trust แก่ผู้สมัครจากนานาชาติ เป็นทุนวิจัยไปสู่PhD. ประจำปีการศึกษา 2019-2020 โดยเปิดรับในทุกสาขาที่มีการเปิดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย เปิดรับใบสมัครถึง 15 ตุลาคม 2019

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยของรัฐในประเทศอังกฤษที่ตั้งขึ้นในปีค.ศ.1209 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ในบรรดาชาติที่พูดภาษาอังกฤษ และเป็นอันดับ 4 ของโลก สำหรับจุดมุ่งหมายของทุน Cambridge International Scholarships เพื่อสนับสนุนผู้ศึกษาที่มีผลงานดีเลิศ 250 อันดับแรกให้เข้าถึงการช่วยเหลือด้านการเงินเต็มจำนวน ในการศึกษาวิจัยไปจนถึงระดับปริญญาเอกโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– Cambridge Trust จะพิจารณาให้ทุนผู้สมัครโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ

-ไม่รับผู้เรียนที่เข้าเรียนในหลักสูตรที่เคมบริดจ์แล้ว เว้นเสียแต่ได้ยื่นขอทุนสำหรับหลักสูตรระดับสูงขึ้นหลังจากสำเร็จการศึกษา

-โปรดทราบว่า Trust ไม่ได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลายทุน แต่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา(ประมาณ 85% ปริญญาโทหรือปริญญาเอก)

-ไม่มีทุนการศึกษาในประเภทเหล่านี้ คือ post-doctoral positions, or for visiting or exchange students รวมถึงหลักสูตรไม่เต็มเวลา ได้แก่ part-time postgraduate degrees, and part-time undergraduate study

-ผู้สมัครจากชาติที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก ต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

Apply Now

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ทุนบุตรพนักงานเรียนปริญญาตรีต่างประเทศ

Tue Sep 24 , 2019
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภททุน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ต่างประเทศ ประจำปี2563 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนจำนวน 1 […]

Breaking News