มกธ.เปิดโครงการ “ปลัดอำเภอ Academy” มุ่งวางรากฐานความรู้อย่างเข้มข้นสู่อาชีพ “ปลัดอำเภอ” พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤษภาคม นี้     ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วย รศ.(พิเศษ)ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ร่วมเปิดโครงการ “ปลัดอำเภอ Academy” หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งหลักสูตรฯ จัดขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการวางรากฐานความรู้ ความข้าใจที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษาอย่างเข้มข้นให้พร้อมที่จะนำความรู้ไปใช้สอบปลัดอำเภอ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) อีกทั้ง โครงการดังกล่าวยังเน้นให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการสอบภาค

  สจล. หนุนนวัตกรรมไทยสู่ระดับโลก เตรียมจัดงาน KMITL INNOVATION EXPO 2023 วันที่ 27-29 เมย.นี้ โชว์พลังสิ่งประดิษฐ์ฝีมือคนไทย 1,111 ชิ้น เผยโฉม ‘แบตเตอรี่กราฟีน’ ครั้งแรกในประเทศไทย   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำโดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการอธิการบดี ผนึกความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และพันธมิตรนานาชาติ แถลงเตรียมจัดงาน “KMITL Innovation EXPO 2023” ในวันที่ 27 – 29 เม.ย. 2566 ที่ สจล. ซึ่งเป็นการแสดงนวัตกรรมและผลงานวิจัยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

  อธิการบดี มกธ.จับมือ “โออาร์” ร่วมลงนาม MOU มุ่งส่งเสริมพัฒนานักศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อมส่งเสริม นศ.ผู้บกพร่องทางการได้ยินปฏิบัติงานบาริสต้าใน Café Amazon ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และคุณสมยศ คงประเวช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ “โออาร์” (OR) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมี ผศ.ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คุณองอาจ ศรีพยัคฆ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจร้านอเมซอน ร่วมลงนามเป็นพยานในโอกาสดังกล่าวด้วย การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับบริษัท โออาร์ ดังกล่าว เพื่อประสานความร่วมมือในการส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินงานในมิติต่าง

ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) แปรอักษร เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้เรียนรู้กับทีมพัฒนาฯอย่างใกล้ชิด อบรมได้ทุกระดับ ทั้งครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมมาก่อน เพียงแค่เตรียมโน๊ตบุ๊กมา ไม่ต้องมีโดรนก็เข้าอบรมฯได้! ชิงเงินรางวัลประกวดแผนการบินแปรอักษรรวมมูลค่า 10,000 บาท รับชมการแสดงโดรนแปรอักษร 200 ลำ ณ ริมแม่น้ำปิงจังหวัดตาก “ อบรมโดรนแปรอักษร วิทยาลัยเทคนิคตาก ” คลิ้กเลย ! http://www.rcsayoungpilot.com/2023/02/blog-post.html              สอบถามเพิ่มเติม โทร 083-6869294          

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย (ซ้าย)  ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ (ขวา)   ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย ผู้ก่อตั้งและอาจาร์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร นำทีมคณะอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สอนวิชากีฬากอล์ฟ (Golf) ประกอบด้วย ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา พร้อม อ.วัชรินทร์ แสงแก้ว, อ.เยี่ยม ยงศรราม และโปรพีรวัฒน์ เวียงคำ นำนักศึกษาที่ลงเรียนวิชากอล์ฟ แบบ Active Learning เรียนรู้ทั้งระบบตั้งแต่การจับไม้ ไปจนถึงการออกรอบ ปิดคอร์สไปอย่างงดงาม ณ สนามกอล์ฟ

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงโขนเด็กรามเกียรติ์ชุด “ศึกทศกัณฐ์สิบขุนสิบรถ” รำเบิกโรง ชุด “ราษฎร์ทั่วหล้าพร้อมใจภักดิ์ น้อมจงรักองค์ราชัน” การแสดงดนตรีร่วมสมัย และการแสดงละครประยุกต์เรื่อง “วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำ” โดยจัดแสดงเมื่อวันที่ ๑๑-๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวม ๔ รอบ วันละ ๒ รอบ รอบที่ ๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. และรอบที่ ๒ เวลา ๑๖.๐๐

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เชิญชมคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ 100 ปี วันประสูติกาล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานแถลงข่าวความพร้อมในการแสดงคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติกาล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง รองอธิการบดีฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน รองอธิการบดี พร้อมด้วย Mr.Niklas

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เชิญชมคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ 100 ปี วันประสูติกาล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2566 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานแถลงข่าวความพร้อมในการแสดงคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติกาล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง รองอธิการบดีฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคนิคแบรนเดนบวร์ก นำเสนอการแสดง ดนตรีเพื่อชีวิต – คีย์บอร์ดคอนแชร์โต” ผลงานการประพันธ์ของ โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค และ ลุดวิก ฟาน เบโธเฟน Princess Galyani Vadhana Institute of Music and Brandenburg University of Technology Cottbus -Senftenberg proudly present “Music for Life – Keyboard Concertos”, composed by Johann Sebastian Bach

ภาพบรรยากาศงาน “ดนตรีในสวน…เพลงมรดกของชาติ” ณ สวนหลวงพระราม 8 บางยี่ขัน บางพลัด กทม. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00-19.00 น. บรรเลงโดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร อำนวยเพลง โดย ดร.วานิช โปตะวนิช บรรเลงบทเพลง ศรีอยุธยา ชาติไทย (ฉบับดั้งเดิม) ไทยรวมกำลัง (รัชกาลที่ 6) ต้นตระกูลไทย ระบำชุมนุมเผ่าไทย ลาวจ้อย ตื่นเถิดชาวไทย ใต้ร่มธงไทย ในน้ำมีปลาในนามีข้าว บ้านเกิดเมืองนอน รักกันไว้เถิด ค้างคาวกินกล้วย ดวงจันทร์ บัวขาว