อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี มอบทุน ในพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564               รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสัญลักษณ์แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา 2564 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาด้วย โดยมีแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาในพิธีดังกล่าวด้วย              ในการนี้ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ได้มอบทุนการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมมอบทุนการศึกษาสมทบแก่นักศึกษาด้วย ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ

  ม.กรุงเทพธนบุรี และ กระทรวง อว. ส่งมอบผลงาน Sam Chuk Street Art Project สร้างแลนมาร์คแห่งใหม่ ดึงนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชนตลาดสามชุก     รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบงานศิลปะสู่ตลาดสามชุก ร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี (Samchuk Street Art Project) พร้อมด้วย ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี

รับ ม.ปลาย เรียน Art อย่างเด็กศิลปากร               มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงาน SU4Life Open House ตอน “เรียน Art อย่างเด็กศิลปากร” เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าศึกษาต่อใน “คณะมัณฑนศิลป์” และ “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ได้รู้จักกับการเรียนล่วงหน้าบนระบบคลังหน่วยกิต ผ่าน 2 รายวิชาวาดเส้น ได้แก่ – รายวิชา 360 103 วาดเส้น 1 จากคณะมัณฑนศิลป์ – รายวิชา 802

  “เอิร์น-ณัชชา” นักร้องดังยุค 90 คว้าปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง (เอิร์น) หรือ จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร นักร้องดังวัยใสยุค 90 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน นี้ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง มีผลงานเพลงที่เคยได้รับความนิยมมากมาย เช่น อ๊ะ…อ๊ะอาย เขาไม่แคร์ เก็บเอาไว้ เป็นต้น ปัจจุบัน “ดร.ณัชชา” ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi Demonstration School 

ฮาย-อาภาพร นครสวรรค์ พร้อมเหล่าศิลปิน ดาราสุดปลื้ม ! จบการศึกษา มกธ. จัดพิธีรับปริญญา 2 – 3 เมษายน นี้   ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง และสื่อมวลชนที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตใหม่จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการตาม “โครงการดารา ศิลปิน และสื่อมวลชน” ของมหาวิทยาลัยฯ และพร้อมจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 ในระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2565        

ผู้บริหาร ตบเท้า เข้าสอน ป.เอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ศิลปากร              ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรตินำองค์ความรู้โดยตรงมาสอนวิชาประเด็นด้านธุรกิจนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Issues in Recreation, Sport and Tourism Business)              นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร มาสอนวิชานโยบายสาธารณะทางนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Public Policies

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ร่วมกับ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมให้ทุนการศึกษาเรียนฟรีมีเงินเดือนให้ด้วย  เรียนฟรี…มีเงินเดือน…  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) X บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2565 ภายใต้โครงการห้องเรียนสวนสุนันทา รุ่นที่ 2“…..เรียนวันอาทิตย์วันเดียว ทำงานกับทางบริษัท 5 วัน…….”  เรียนที่กรุงเทพมหานคร  เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน  ผู้เรียนได้เเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน  สามารถเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน การทดสอบ และการฝึกอบรมได้  มีห้องปฏิบัติการให้ใช้ระหว่างเรียน  รับวุฒิ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 นายธงไชย แมคอินไตย์ เข้าร่วมซ้อมใหญ่ พร้อมร่วมอวยพร ให้กับบัณฑิต มทร.ธัญบุรี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งในวันที่ 21 มีนาคม 2565 นายธงไชย แมคอินไตย์ เข้ารับพระราชทานปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา)จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ล่าสุด เบิร์ด – ธงไชย ได้โพสต์ภาพตนเองสวมชุดครุยขณะกำลังซ้อมรับปริญญา ในเพจ Bird Thongchai พร้อมเขียนข้อความว่า… “กราบขอบพระคุณทางสภามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี คณาจารย์ทุกๆ ท่านที่มอบเกียรติที่ยิ่งใหญ่ให้กับเบิร์ด…นักร้องตัวน่อย สิได้เป็นด็อกเตอร์แล้วเด้อ ป๊ากับแม่ของเบิร์ดต้องยิ้มแก้มปริ #วันซ้อมครับ #เบิร์ดกราบขอบพระคุณครับ” . . #พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่35 #ราชมงคลธัญบุรี

เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารจี ทาวเวอร์แกรนด์ พระรามเก้า กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา นำโดย นายจเด็จ อินสว่าง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง พร้อมทั้งคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี่

จุฬาฯ ร่วมมือกับ มจธ. และ สวทช. แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบและป้องปรามการลอกเลียนวรรณกรรม ส่งเสริมคุณภาพหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและงานวิจัยไทยสู่มาตรฐานสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบและป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรมผ่านระบบอักขราวิสุทธิ์ พัฒนากลไกมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของประเทศ พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างรศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.วรินธร สงคศิริ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา  จุฬาฯ โดยมี รศ.ดร.วันชัย ตรียะประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯ ดร.อลิสา คงทน รักษาการรองผู้อำนวยการ