TBSA ผนึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย สู่อนาคตพร้อมเปิดตัวกองทุน “เอื้องฟ้า84” เนื่องในวาระครบรอบ 84 ปี Thammasat Business School (TBS)   เนื่องในวาระครบรอบ 84 ปี แห่งการสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat Business School (TBS) สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat Business School Alumni (TBSA) ผนึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ได้แก่ 1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. (TBS) 2.

  นักหวดวงสวิง ประทับใจ กอล์ฟการกุศล ม.ศิลปากร   ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สำเนียงงาม ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี ผู้ช่วยอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ เข้าร่วมพิธีพร้อมมอบรางวัลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยศิลปากร   โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ เป็นประธานจัดการแข่งขัน, ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วย นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมจัดการแข่งขัน ทีมปืนเบญจพร โชว์ฟอร์มสด กวาดแชมป์เป็นสมัยที่

                    เมื่อวันที่ 10 พ.ย.65 ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว กรุงเทพธนบุรี  รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ปฏิบัติการคลินิกนักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี โดยหลังจากมอบเสื้อกาวน์แล้วท่านอธิการบดี ยังได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ด้วยว่า            “ตนได้เห็นความสำเร็จของลูกศิษย์ในพิธีมอบเสื้อกาวน์ ต่อจากนี้ไปเราจะได้ชื่อว่าที่หมอ ซึ่งเราจะมุ่งมั่นตามคำปฏิญาณตน ว่าจะเป็นทันตแพทย์ ที่จะเห็นประโยชน์ของคนไข้มาเป็นอันดับแรก และเราจะเป็นแพทย์ที่มีคุณธรรม

“สมพร ใช้บางยาง” ประมุขลูกยางไทย มอบทีเด็ดพร้อมแจกลายเซ็นต์ ปิดคอร์ส ป.เอก ศิลปากร อย่างชื่นมื่น                   เมื่อวันที่ 5 พ.ย.65 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1302 อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และอดีตผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างกระแสวงการวอลเลย์บอลไทย ให้ดังกระฉ่อนไปทั่วโลก โดยมี ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย ผู้ก่อตั้งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทย์กีฬา ศิลปากร ยุคใหม่ อัดทักษะ เตรียมพร้อม สู่โลกกว้าง มั่นใจฝึกงานผ่านฉลุย               เมื่อวันที่ 22 ต.ค.65 ที่ผ่านมา ดร.นภสร นีละไพจิตร หัวหน้าภาควิชาการศึกษาพื้นฐาน ม.ศิลปากร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์, ดร.นรินทรา จันทศร ประธานสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ บุญสม นำนักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่เตรียมจะออกไปฝึกงาน และฝึกฝนทักษะการใช้โปรแกรม weight training มาร่วมเข้าคอร์สฝึกอบรมกับ

มกธ. จับมือ ม.ฝูเจี้ยนโพลีเทคนิคนอร์มอล จากจีน มุ่งพัฒนานักศึกษาสู่มืออาชีพ จัดการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตครั้งแรก ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฝูเจี้ยนโพลีเทคนิคนอร์มอล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ครั้งแรก เพื่อมุ่งพัฒนานักศึกษาสู่มืออาชีพ พร้อมพัฒนางานวิชาการด้านต่าง ๆ ร่วมกันอย่างยั่งยืน     เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565  รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วย ศ.ดร.เหลี้ยว เซินจี (Professor Liao Shenji) อธิการบดี มหาวิทยาลัยฝูเจี้ยนโพลีเทคนิคนอร์มอล (Fujian Polytechnic Normal University)

ป.เอก ศิลปากร ชวนออกรอบ “RTSM#3 Golf and Tour Charity 2022”                ขอเชิญชวนผู้สนใจมาปล่อยพลังประชันวงสวิงเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล จัดโดย “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ ท่องเที่ยวเเละกีฬา รุ่นที่3” มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามยูนิเเลนด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จังหวัดนครปฐม ผู้สนใจสมัครร่วมงานแข่งขันกอล์ฟการกุศล “RTSM#3 Golf and Tour Charity2022”

พิธีมอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อ ประจำสาขาวิชาชีพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2565            เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อประจำสาขาวิชาชีพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง            คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมกับศิลปินแห่งชาติฯ จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Imagination of Hypothesis : จินตภาพแห่งสมมติฐาน ในวาระ 72 ปี ศ.เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง     รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการ บดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “Imagination of Hypothesis : จินตภาพแห่งสมมติฐาน” โดย ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินจากสถา บันการศึกษาด้านศิลปกรรม ศิลปินอิสระ และคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เนื่องในวาระ 6 รอบ 72 ปี ศ.เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผลงาน

  20 ส.ค.นี้ เตรียมพบกับ Mr.Impossible นายวินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด ผู้สร้างสรรค์ทุกสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ เขามีเส้นทางอย่างไรต้องมาติดตาม ผลงานล่าสุด เป็นผู้นำเอา ปีศาจแดง-แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และ หงส์แดง-ลิเวอร์พูล มาเตะที่เมืองไทย “The Match Bangkok Century Cup 2022” ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก กทม. เตรียมพบตัวจริง เสียงจริง  ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์และเล่าเส้นทางของการฝ่าฟันกว่าจะมาถึงวันนี้ ดังนั้นพลาดไม่ได้ เสาร์นี้ 20 ส.ค. ที่ ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์