พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี พฤหัสที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 15.35 น. ถนนพุทธมณฑลสาย1 กรุงเทพมหานคร ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารผู้ป่วยฯจำนวนเงิน 3,000,000 บาท                 สำหรับการสร้างอาคารผู้ป่วยดังกล่าว เป็นผลจากด้วยประชาชนเขตภาษีเจริญและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงประสบปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ไม่สามารถเข้าถึงการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร่งด่วน อีกทั้งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ พระอารามหลวง อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม

ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) อย่างเป็นกันเอง ในงานมหกรรมเพื่อการกุศล “งานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566” ณ สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 โดยมี รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในฐานะประธานร้านกาชาด มกธ. และผู้บริหาร คณาจารย์ ศิลปินนักร้อง นักแสดง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมให้การต้อนรับ                

                       ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และครอบครัว ลูก ๆ หลาน ๆ ลูกศิษย์ ญาติมิตร คณาจารย์ ร่วมสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในโอกาสวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสถาบันการศึกษาในเครือรวมทั้งประชาชนแต่ละชุมชนใกล้เคียงมาร่วมลอยกระทงร่วมหมื่นคน

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเข็มวิทยฐานะให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และเสื้อกาวน์ประจำสาขาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ พิธีมอบเข็มวิทยฐานะ และเสื้อประจำสาขา เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพสาธารณสุข และเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพด้วยความมั่นใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตากรุณา และเสียสละเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมต่อไป อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาผู้ที่มีความรับผิดชอบ และเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมในการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่มีจิตอาสาดังกล่าวด้วย   ในการนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี และสวมเสื้อกาวน์ประจำสาขา พร้อมติดเข็มวิทยฐานะให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ รศ.ดร.ทนพญ.วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยมีผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในพิธีดังกล่าวด้วย ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ยอดเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2.6 ล้านบาท “ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจัดมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน ร่วมถวายผ้าพระกฐินในครั้งนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนาและรักษาศิลปวัฒนธรรมให้สืบทอดยาวนานต่อไป โดยท่าน ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  1,334,499 บาท, คณาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสถาบันในเครือ  1,030,820 บาท และสาธุชนมาร่วมทำบุญ 1,295,496.25 บาท รวมยอดถวายทั้งสิ้น

  การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 จัดขึ้นวันที่ 4 -10 พ.ย. 66 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการชิงเหรียญทอง จำนวน   180  เหรียญในระดับประถมศึกษา  ปีนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) สามารถครองเจ้าเหรียญทองได้เป็นสมัยที่ 3 โดยกวาดเหรียญทอง 57 เหรียญ  เงิน 39 เหรียญ  ทองแดง 29 เหรียญ รวม 125 เหรียญ   ในปีนี้ทีมนักกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) สามารถทุบสถิติกีฬาประเภท ว่ายน้ำ กรีฑา  โดยว่ายน้ำโกยเหรียญเป็นกอบเป็นกำ 17 ทอง

  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ BTU SPORT COMPLEX มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมลงนามความมือ MOU กับ สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย โดยมี นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย นายดอน  มุดตางาม อุปนายกสมาคมฯ ร่วมในพิธี ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า “การลงนามข้อตกลงสนับสนุนร่วมกันครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ทางมหาวิทยาลัยยินดีอย่างยิ่งเพราะเราสนับสนุนกีฬาทุกๆ ชนิดอยู่แล้ว เราร่วมส่งเสริมทั้งด้านกีฬา กิจกรรมต่างๆ ทางเราจะนำด้านวิชาการเข้ามาช่วยให้เกิดประโยชน์เทคนิคใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดย ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี จับมือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ พร้อม MOU ร่วมมือสร้างเครือข่าย และผลิตบัณฑิตรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับสถานประกอบการ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทิศทางของตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนบริบททางสังคมในมิติต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ยังได้มุ่งส่งเสริมการพัฒนาวิชาการที่หลากหลายร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนของสังคมได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ทุกระดับของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมประสบการณ์ และทักษะวิชาการและวิชาชีพ

  “ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU) เป็นแม่งานใหญ่จัดงาน BTU Champions “BTU UNIFY 2023” พบกับการแสดงจากนักศึกษา BTU และน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และ MINI CONCERT “แสตมป์ อภิวัชร์” นอกจากนี้ยังได้ยกขบวนอาหารอร่อย จากทั่วกรุงเทพกว่า 100 ร้านค้า เริ่มงาน วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. เป็นต้น ณ BANGKOKTHONBURI HALL มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ธีม

มาแล้วว SU-TCAS67 Portfolio ช่วงที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวนที่รับเข้าศึกษา ภาคปกติ 40 คน ภาคพิเศษ 10 คน . ข่าวดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามรถพิเศษด้านกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา “โครงการสานฝันนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา” ตามระบบการรับเข้าศึกษาต่อแบบ SU-TCAS . เอกสารประกอบการสมัคร 1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง