รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ตำแหน่งผลงานวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลายคณะสามารถทําได้ทะลุเป้าตามเกณฑ์ สกอ. คือร้อยละ 30 เชื่อว่าในปีนี้จะบรรลุเป้าหมายทั้งมหาวิทยาลัย […]

ทุนฝึกงานด้านเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2562 ครั้งที่ 4 โดยเปิดรับเพศชายเท่านั้น รับสมัครระหว่างวันที่ 2-10 […]

  “รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” คำกล่าวนี้ ซุนวู เป็นผู้เขียน อันเป็นตำราพิชัยสงคราม ที่ถือว่าเป็นตำรายุทธศาสตร์ทางทหารอันมีอิทธิพลมากของจีน ปัจจุบันยุทธศาสตร์ในตำราของซุนวู ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งในแวดวงธุรกิจและแวดวงการเมือง “ซุนวู” เป็นชาวเล่ออาน […]

Breaking News