“วินัย” และ “ความตั้งใจ” เกมกีฬาระดับโลก โมเดลต้นแบบ จากล่ามภาษามือ นศ.ป.เอก ศิลปากร     […]

พก. ร่วมเปิดตัวหนังสั้น 7 Inspirations จากเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากคนพิการต้นแบบ วันนี้ (7 ก.ย. 64) เวลา […]

รากฐานสำคัญ ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา ระดมสมองพร้อมสอน           ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประชุมกรรมการบริหารภาควิชา เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดการการเรียนการสอน ทั้งในระดับปริญญาตรี […]

ม.กรุงเทพธนบุรี จัดสัมมนา “SANDBOX MODEL ก้าวแรกการท่องเที่ยว สู่การเปิดประเทศ ในก้าวต่อไป เข้าฟังออนไลน์ฟรี            คณะรัฐศาสตร์ […]

Breaking News