จากผลการวิจัยและติดตามการใช้ยาสมุนไพรในการป้องกันและรักษาไข้หวัดธรรมดา ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสไรโนไวรัส (Rhinovirus) แบคทีเรีย และโคโรนาไวรัส (Coronavirus) ที่ไม่กลายพันธุ์พบว่า มีสมุนไพรหลายชนิด สามารถป้องกันและรักษาโรค […]

“มทร.ธัญบุรี” คุณภาพมาตรฐานยังครบเครื่อง ขึ้นครองที่ 1 ราชมงคล อีกสมัย – ด้าน “ม.รังสิต” ก้าวมายืนที่ […]

หลังการประกาศผลการจัดอันดับคุณภาพด้านวิชาการของเว็บโอเมตริกส์จากประเทศสเปน ของเดือนมกราคม 2563 Webometrics Ranking January 2020 ปรากฏว่า  “สวนสุนันทา” ขึ้นแท่นครองแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อีกครั้ง […]

“GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน” =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<= วันที่ 29 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ […]

“รายวิชา GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ” =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<= วันที่ 28 มกราคม 2563 […]

“GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก” =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<= วันที่ 27 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ […]

Breaking News