มทร.ธัญบุรี เตรียมจัดเต็มในกิจกรรมเปิดบ้านปี 2566 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ RMUTT 2566” จาก 12 คณะ แสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ พร้อมกิจกรรมเวิร์คช็อปสัมผัสประสบการณ์การเรียนการสอนจริง บนฐานแนวคิด “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า สู่สังคมและประเทศ” รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า มทร.ธัญบุรี ทั้งหมด 12 คณะและหน่วยงานต่าง ๆ จะร่วมกันจัดกิจกรรม OPEN HOUSE RMUTT 2023 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ RMUTT 2566” ซึ่งเป็นกิจกรรมเปิดบ้านให้ทุกคนได้เข้าเยี่ยมชมศักยภาพ และความเคลื่อนไหว ต่าง  ๆ ของมหาวิทยาลัย

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยข้อมูลจำนวนนักศึกษารวม ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน จำนวนนักศึกษารวม ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1 ทั้งสิ้น 1,307,622 คน เป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 1,012,463 คน  เป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 259,458 คน สถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงอว. 35,701 คน โดยรวมตั้งแต่ระดับการศึกษา ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรชั้นสูง

  แข้ง “ทนายความพัทยาซิตี้” สุดฟิต! พร้อมร่วมศึกถ้วยพระราชทานฯ ศึก Lawyer’s Cup ครั้ง 24 ความเคลื่อนไหวศึกลูกหนังทนายความระดับประเทศ ศึกฟุตบอล Lawyer’s Cup ครั้งที่ 24 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13 -15 ม.ค. 2566 ที่สนามกีฬาสถาบันวิทยาลัยพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี   ล่าสุด ทนายอนิรุจน์ คงทรัพย์ และที่ปรึกษากฎหมาย คุณกนกอร สวัสดิ์รัมย์ผู้จัดการทีมทนายความพัทยาซิตี้ เปิดเผยว่า ทีมฟุตบอล ทนายความพัทยาซิตี้ หลังทำผลงานคว้ารองแชมป์ศึกฟุตบอลทนายความ “พัทยา ลอว์เยอร์

UI Green Metric World University Rankings 2022 ประกาศผลประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยเป็นการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวประจำปี 2022 ม.เกษตรศาสตร์อันดับ 1 ของไทย ในปี 2022 มีมหาวิทยาลัยไทยทั้งหมด 47 แห่งที่เข้าร่วม โดยมหาวิทยาลัยในไทยที่ได้รับการจัดอันดับ 10 อันดับแรก ได้แก่ ลำดับที่ 1 ไทย อันดับที่ 40 ของโลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลำดับที่ 2 ไทย อันดับที่ 46 ของโลก มหาวิทยาลัยมหิดล ลำดับที่ 3 ไทย

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล SSRU ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประธานรัฐสภา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุนทร ผจญ ประธานชมรมนักศึกษา (อาจารย์ประจำหลักสูตร) ดร.วิชิต สุรดินทร์กูร ประธานจัดการแข่งขัน คณะกรรมการ คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ Blu-O rhythm & bowl เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน วันที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี คิดค้นต้นแบบนวัตกรรมหมวกเดินป่า โดยประยุกต์ใช้คุณสมบัติการเปลี่ยนสีและการเรืองแสงในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพื่อเพิ่ม 4 คุณสมบัติพิเศษแก่ผู้สวมใส่ ทั้งเรืองแสง-ตรวจจับอุณหภูมิ-กันฝน-กันเชื้อราและแบคทีเรีย หมวกเป็นไอเทมสำคัญที่ช่วยกันร้อน กันแดด กันฝนได้ในระดับหนึ่ง และใส่ในเชิงแฟชั่น ที่ติดตัวไปด้วยทุกครั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย รวมถึงแคมป์ปิ้ง โดยทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ประกอบด้วย นายภัทรพล วัชรประภาวดี นายกฤตติเกษม บุญคำ นายสราวุฒิ ศรีประเสริฐ และนายอะฟันดี่ กะโห้ทอง ได้ร่วมกันคิดค้นและต่อยอดจากหมวกเดินป่าเดิมที่มีขายทั่วไป เพื่อเพิ่ม 4 คุณสมบัติพิเศษและเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหมวกเดินป่า ซึ่งมี ดร.นารีรัตน์ จริยะปัญญา และผศ.สุนีย์ หทัยวสีวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นายภัทรพล

อธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา แสดงความยินดีกับบัณฑิต ขอให้สมดังปณิธานที่ตั้งไว้ เป็นผู้ประกอบการที่ดี ประสบความสำเร็จ และมีความเจริญก้าวหน้า ตลอดไป . . รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Rajabhat Talk เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ในวาระที่บัณฑิตของ มรภ.สวนสุนันทาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรว่า… . . “สวนสุนันทาในอดีต มี 6 คณะ ในโครงสร้าง แต่ ณ ปัจจุบัน เราขยายออกมาถึง 6 วิทยาลัย ในกำกับ เพื่อตอบสนองในภาคธุรกิจและภาคเอกชน ในการผลิตบัณฑิต เราป้อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Google ScholarJULY 2022 (version 14.0) ประกาศผลการจัดอันดับ “จุฬาฯ” ยังอยู่ที่ 1 ประเทศ “สวนสุนันทา” แชมป์เก่าควง “มทร.ธัญบุรี” รั้งที่ 1 ม.ราชภัฏ และ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ด้าน “ม.รังสิต” ครองเบอร์ 1 มหาวิทยาลัยเอกชนอีกสมัย การจัดอันดับในเดือน JULY 2022 (version 14.0). ข้อมูลนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบกันต่อไป การประกาศผลการจัดอันดับนี้เป็นการแสดงผลในส่วนของมหาวิทยาลัยที่มีการ citations ใน google scholar สูงที่สุด ตรวจสอบได้ที่ http://www.webometrics.info/en/transparent จุฬาฯที่ 1 ของประเทศ โดยมีอันดับ

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำการบันทึกเทปวีดีทัศน์ (VDO) แสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ และบัณฑิตใหม่ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ดังนี้ …………….. “เนื่องในวโรกาส อันเป็นมหามงคลยิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ยังความปลื้มปิติยินดีแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิตทุกคนอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ  9 ท่าน  และบัณฑิตใหม่

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดกำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3 Admission) จำนวนรับ 3,920 คน กำหนดการ  จำนวนรับสมัครของคณะ/วิทยาลัย คณะครุศาสตร์ จำนวนรับ 65 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนรับ 15 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับ 740 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนรับ 255 คน คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับ 240 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 270 คน คณะวิทยาการจัดการ