UTCC School of Law คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี กำหนดการเปิดรับสมัครทุนการศึกษา วันนี้ – […]

ทุนรัฐบาลไต้หวัน MOE ประจำปี 2563 มอบให้นักเรียนไทยไปเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  โควต้าสำหรับนักเรียนไทย จำนวน 18 […]

มหาวิทยาลัย Strathclyde ในเมืองกลาสโกว์ของสกอตแลนด์ ภูมิใจเสนอทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาหรือปริญญาโท สำหรับปีการศึกษา 2020/21 ในหลายสาขาจำนวนมากสำหรับนักศึกษาดีเด่นจากทั่วทุกมุมโลก ทุนครอบคลุมค่าเรียนและค่าครองชีพตลอดหลักสูตร เปิดรับใบสมัครถึง 31 […]

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษา ในชั้นปีที่ ๓ เพื่อศึกษาในชั้นปีที่ ๔ ระดับปริญญาตรี […]

USTC ประกาศให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติ ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในการมาเรียนสาขาที่มีการสอนที่มหาวิทยาลัย โดยทุนครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด ค่าครองชีพ ประกันสุขภาพ รวมไปถึงฟรีหอพักนักศึกษา เดทไลน์ในการสมัคร 31 […]

อัสสัมชัญ ให้ทุน นักบาสฯ เรียนฟรี คัด 7 มี.ค.63 โรงเรียนอัสสัมชัญ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอล (โครงการนักกีฬาทุนโรงเรียนอัสสัมชัญ […]

รัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้รับแจ้งจาก […]

Breaking News