DEK66 ห้ามพลาด ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  เปิดรับสมัครทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 และผ่านการคัดเลือก โดยทุนดังกล่าว เป็นทุนเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ และสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี SPU จึงขอมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โดยจะได้รับทุนการศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา 100% (เงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คลิก https://www.spu.ac.th/department/culture/aw/748/ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 5  ห้อง 10–503 ภุมรี ม่วงเจริญ โทร. 02 579 1111 ต่อ 2329 Email: Pummaree.mo@spu.ac.th อรพรรณ ควงพันธ์ โทร. 02 579 1111 ต่อ 2138 Email: Orrapan.ku@spu.ac.th     #สำนักข่าวการศึกษาไทย

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เปิดรับสมัครนักเรียน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ข่าวดีสำหรับน้องๆ เยาวชน มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้มอบโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ให้กับน้องๆ ที่ต้องการเรียนต่อชั้น ม.1 , ม.4 หรือ ปวช.1 มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-677-8888 ต่อ 1221 , 1222 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน เป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช.1 ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดบุพการี หรืออยู่ในอุปการะของบุคคลอื่น ที่มีรายได้รวมต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารการคมนาคมยากลำบาก มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น ขยัน หมั่นเพียรที่จะศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากหน่วยงานใด ๆ

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต มอบส่วนลดทุน Early Bird 10,000 บาท สำหรับผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา S/2566 (ยื่น GPA.) หมอจีน หมอไทย นักวิจัย(นวัตกรรมสมุนไพรสร้างเศรษฐกิจ) อาชีพไหนที่ใช่ สำหรับคุณ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) ระยะหลักสูตร 4 ปี https://www.facebook.com/ThaiMedRSU หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ) ระยะหลักสูตร 6 ปี https://www.facebook.com/TCMRSU หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาการแพทย์แผนตะวันออก ระยะหลักสูตร 4

  ทุนธนาคาร SCB Young Tech Scholarship 2023 เรียนต่อ ป.ตรีต่างประเทศฟรี! 100% ในสาย Science, Tech, Engineering, Maths, Data, Digital & Innovation (STEM) ·      ทุนเต็ม 100% ทั้งค่าเทอม ค่ากินอยู่ ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ ค่าหนังสือ ค่าเสื้อกันหนาว ค่าคอมพิวเตอร์ ฯลฯ แบบจัดเต็ม! ·      โอกาสฝึกงานระหว่างเรียน และ จบมามีงานทำทันทีกับ SCB (* ติดสัญญาทำงาน 1.5 เท่าของระยะเวลาที่ไปเรียน) ·      หมดเขตสมัคร 31 กรกฎาคม 2566 คุณสมบัติ ·      อายุไม่เกิน 22 ปี (นับถึงวันที่สมัครขอรับทุน) ·      ผลการศึกษาที่ผ่านมาอยู่ในระดับดี ·      ผู้รับทุนต้องได้รับหนังสือตอบรับ หรือ คาดว่าจะได้รับหนังสือตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยต่างประเทศในระยะเวลาที่สมัคร (ต้องสมัครมหาวิทยาลัยเอง แล้วนำมายื่นกับธนาคาร) ·      ต้องเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศเท่านั้น สมัครได้ที่นี่: https://careers.scb.co.th/th/special-program/detail/scb-young-tech-scholarship/

มูลนิธิดำรงชัยธรรม  ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักเรียนทุน ถึงวันที่  10  กุมภาพันธ์  2566   มูลนิธิดำรงชัยธรรม ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักเรียนทุน โครงการ “ทุนสร้างคน  สร้างบัณฑิต” รุ่นที่ 22/2566  ตั้งแต่วันนี้ ถึง  10  กุมภาพันธ์  2566  เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ช่วยให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการศึกษาแบบครบวงจร โดย  คุณไพบูลย์  ดำรงชัยธรรม  ประธานกรรมการมูลนิธิและผู้ก่อตั้ง ตามเจตนารมณ์  ไม่ใช่ให้โตได้  แต่อยากให้โตดี  มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรตามศักยภาพสูงสุดจนจบปริญญาตรีแก่เยาวชนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งทุนการศึกษาจะครอบคลุมในทุกส่วนที่มีความจำเป็นต่อการศึกษา  และการดำรงชีพ โดยไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับมาตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น มุ่งหวังให้บัณฑิตทุนทุกคนประสบความสำเร็จทางการศึกษา  ประกอบอาชีพที่สุจริตมั่นคง  และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมพัฒนาประเทศต่อไปได้    โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต”  เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 6 (ม.6)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3 (ปวช.3) อายุไม่เกิน 21 ปี เพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนของโครงการ สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ Website: www.damrongchaitham.com,  Facebook: มูลนิธิดำรงชัยธรรม หรือโทร 02 – 669 –

ประชาสัมพันธ์ “ทุนไต้หวันประจำปี 2566” ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ปี 2566 (ระยะเวลาเรียน 3,6,9,12 เดือน) 2023 Huayu Enrichment Scholarship (HES) For Thai Students https://www.facebook.com/taiwaneducation.th/posts/pfbid023z5SwufXk1V6EL5cDKf6Ua3U7UKrqLrnpAuLfrFJYbvgGGY1KzZnrtxVJKYxEjSVl ทุน MOE ปี 2566 (ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอก) 2023 Taiwan Scholarship Directions for Thai Students https://www.facebook.com/taiwaneducation.th/posts/pfbid0Eg4gbgCFXc6ABytNqnSgwD2mfUHJEwu5r9V7iqF27schzCVaq2J5TWj92RhYEh2Dl ทุน ICDF ประจำปี 2566 (ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก) https://www.facebook.com/taiwaneducation.th/posts/pfbid0QKz4EkimHHP5dTKk4LZrqBWR8iqKNNYVPqBz27K3d94LCfnrnk5Jboc9x7fNe2uhl ทุน TIGP

วิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจกทุนการศึกษา เรียนต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาที่มอบทุนการศึกษา • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) • สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี • สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง • สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สําหรับธุรกิจออนไลน์ คุณสมบัติผู้ที่ได้รับทุน 1. ทุนส่งเสริมการศึกษา – สาขาวิชาละ 2 ทุน – เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 – มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัย – ศึกษาหลักสูตรของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2. ทุนการศึกษาแบบเต็มจํานวน – สาขาวิชาละ

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปี 2566/2023 สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ประสานงานทุนการศึกษาอินโดนีเซีย-ISCC (มูลนิธิวากัฟอัลฮีดายะฮ์) เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปี 2566/2023 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดต่อไปนี้ . • #ประเภททุนการศึกษา – ทุนฟรีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก (100%) • #ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (รอบแรก) • #คุณสมบัติผู้สมัคร (ปริญญาตรี) – ต้องมีสัญชาติไทย – เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่า (ซานาวีย์,

“มูลนิธิดำรงชัยธรรม” เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนต่อเนื่อง แบบครบวงจร) จำนวน 20 ทุน ในโครงการทุน “สร้างคน สร้างบัณฑิต” รุ่นที่ 22/2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมและทำการสมัครได้ที่ Website:: http://www.damrongchaitham.com/_application/ ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครได้ที่ >> http://www.damrongchaitham.com/…/manual/Manual-DM-2566.pdf สอบถามเพิ่มเติม -inbox เพจมูลนิธิดำรงชัยธรรม -โทร 02-669-9711 หรือ 02-669-9615 ภายในเวลา 10:00-18:00 น. (วันจันทร์-วันศุกร์) . ที่มา มูลนิธิดำรงชัยธรรม

            ธนาคารกรุงเทพ มีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่างประเทศและในประเทศแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงาน และให้โอกาสพนักงานทุกคนได้เรียนรู้ และก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งเป็นการสรรหาทรัพยากรที่มีคุณค่าในบางสาขาจากบุคคลภายนอกมาร่วมงานกับธนาคารเพิ่มเติม เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาความยั่งยืนให้กับธนาคารต่อไป นั้น                 สำหรับปี 2566 ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทแก่พนักงานและบุคคลภายนอก ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวมจำนวน 22 ทุน รายละเอียดดังนี้   Digital & Technology    จำนวน 17 ทุน MBA                                  จำนวน   5 ทุน                   โดยเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2566     ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร www.bangkokbank.com/Scholarships   ธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา