ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)  ประเภท และจำนวนทุน ๑. ระดับปริญญาเอก ๑.๑ เพื่อพัฒนาอาจารย์ แพทย์นักวิจัย และอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๐ ทุน ๑.๒ เพื่อพัฒนาอาจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๓๒ ทุน ๑.๓ เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านภัยพิบัติ/ ฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน ๑๕ ทุน ๒.

ม.รังสิต เปิดรับนักกีฬาทุน 2566 สถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศรับสมัครคัดเลือก นักศึกษาทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครขอรับทุนได้ที่ https://sites.google.com/…/rsu-sport…/sports-scholarship ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หมายเหตุ : สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ตามลิงค์ที่กำหนดให้เท่านั้น (ไม่รับสมัครหน้างาน) #สำนักข่าวการศึกษาไทย

Franco-Thai Scholarship Program 2023 เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้ว  The wait is over! Franco-Thai Scholarship Program 2023 is now calling for applicants (Details in english can be found on the website https://www.francothai-science.com/franco-thai…)  ทุนระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก (ปีการศึกษา กันยายน 2023)  ไม่จำกัดสาขาและหลักสูตร  ไม่จำกัดสถาบัน (รัฐบาลหรือเอกชน)  ได้ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาฝรั่งเศส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เผยเส้นทางการเรียนดนตรี พร้อมเจาะลึกการเรียนดนตรีที่ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ว่ามีการเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้าง เปิดสอนกี่หลักสูตร และที่สำคัญมีทุนการศึกษาให้น้อง ๆ กี่ทุน ทุนอะไรบ้าง พร้อมกับบรรยากาศงาน Open House เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่ทางสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดขึ้น   ผู้ที่สนใจมาเข้าเรียนที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สามารถดูข้อมูลได้ที่ http://www.pgvim.ac.th/admission/ Want to be part of us? Apply now at http://www.pgvim.ac.th/admission/   ข้อมูลโดย ezreview   

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร – กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน – กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ทุกสาขา) – กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ทุกสาขาเทียบโอนหน่วยกิตได้) – ผลการเรียน (GPAX) 4-6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 ทุนการศึกษา (ตลอดหลักสูตร) มีดังนี้ ทุนประเภท ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 % ทุนประเภท ยกเว้นค่าหน่วยกิต 50 %

ทุนฝึกอบรมระยะสั้นภายใต้โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation Programme ของรัฐบาลอินเดีย ด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากรัฐบาลอินเดียเสนอจะให้ทุนสำหรับข้าราชการไทย อาจารย์และนักวิจัย เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตร Introductory Training Course in Climate Change and Environment ณ Indian Institute of Science, Bangalore ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 12-23 ธันวาคม 2565 โดยรัฐบาลอินเดียจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ และค่าบัตรโดยสารเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด ศึกษาข้อมูลหลักสูตรและสมัครออนไลน์ได้ที่: https://www.itecgoi.in/courses_listinst?salt6=MzNkZDJmOTljYjEzNg==&salt9=ZTMxODU2ZWViMg==&salt3=M2VhZGYxODY1ZDIwMjItMjAyMw== 2.

ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง กลุ่มปิโตรเคมี และ เทคนิคพลังงาน (iPEC) วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เปิดรับสมัครฟรี!! ตั้งแต่วันนี้-31 ม.ค. 2566 (สมัครทางออนไลน์เท่านั้น) ผ่านลิงค์ระบบการรับสมัคร https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeKsPjEiKbj…/closedform รับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษ (ทุนการศึกษา 100%) ปีการศึกษา 2566 สมัครฟรี!!!! 4 สาขาวิชา 1. เคมีอุตสาหกรรม 2. ปิโตรเคมี 3. เทคนิคพลังงาน 4. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. จบ ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือ ปวช.3 ช่างอุตสาหกรรม 2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)

ทุนนักกีฬา Dek’66 ที่จะเรียนต่อปริญญาตรี  หรือ ปริญญาโท เตรียมตัวให้พร้อม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC เปิดรับสมัครคัดเลือก “ทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ประเภททุนนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ Portfolio” แล้ว   11 ชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัคร : เชียร์, เทควันโด, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, เพาะกาย, ฟุตซอล, ยูยิตสู, อีสปอร์ต, เปตอง, ยูโด, เทเบิลเทนนิส เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.utcc.ac.th/

สมัครด่วน! ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ AIT ก่อนหมดเขตรับสมัครกับทุนรัฐบาลไทยที่ให้แบบเต็มจำนวนโดยไม่มีข้อผูกมัด! ทุนรัฐบาลไทย (Royal Thai Government: RTG) คือทุนที่ให้แบบเต็มจำนวนโดยไม่มีข้อผูกมัด ซึ่งสามารถเลือกเรียนหลักสูตรใดก็ได้สำหรับปริญญาโทและปริญญาเอกที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย รายละเอียด ดังนี้ – เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น – ไม่จำกัดหลักสูตร – ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก – เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ – Truly international university in Thailand รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566 สมัครเลย :https://ait.ac.th/apply-online/ รายละเอียดและคุณสมบัติเพิ่มเติม: https://bit.ly/3G5bGKv Academic programs: https://ait.ac.th/academics/programs/ #AIT

รัฐบาลฮังการีกำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2023-2024 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร มีดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. เกิดก่อนวันที่ 1 กันยายน 2548 3. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อน ยกเว้นผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ และผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://applystipendiumhungaricum.hu จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 . ที่มา : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ