อธิการบดี มกธ. ปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่ครอบครัว BTU มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคาร Bangkok Thonburi Hall เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ภายใต้แนวคิด “เรียนอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จไปกับครอบครัว BTU” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ว่า “…ครอบครัวเราและสถาบันในเครือในแต่ละปีมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวจำนวนมาก เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนั้น การอยู่อย่างมีความสุขต้องอยู่ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อเป็นนักศึกษาก็ต้องศึกษาหาความรู้ และคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี มอบทุน ในพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564               รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสัญลักษณ์แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา 2564 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาด้วย โดยมีแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาในพิธีดังกล่าวด้วย              ในการนี้ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ได้มอบทุนการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมมอบทุนการศึกษาสมทบแก่นักศึกษาด้วย ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ

  มทร.ธัญบุรี เชิญชวนส่งแรงใจแรงเชียร์ นักศึกษาตัวแทนนักกรีฑาทีมชาติไทย คว้าทอง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เผยว่า ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 12 – 23 พฤษภาคม 2565 มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นตัวแทนนักกรีฑาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่ นายบัณฑิต ช่วงไชย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร

ศิลปากร เตรียมผู้นำองค์การนักศึกษา ต้อนรับเปิดเทอม                อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้นำองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ผ่านระบบออนไลน์) และมอบหมายให้ ผศ.ดร.ธาตรี เมืองแก้ว ผู้ช่วยธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผศ.ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมโครงการและให้ข้อคิดกับนักศึกษาผู้นำองค์การนักศึกษา ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม #สำนักข่าวการศึกษาไทย

อธิการบดี ม.ศิลปากร เปิดสัมมนาบูรณาการวิชาการสู่วิชาชีพเพื่อชีวิตสร้างสรรค์             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวเปิดโครงการสัมมนาบูรณาการวิชาการสู่วิชาชีพเพื่อชีวิตสร้างสรรค์ ปิดเทอมเติมฝันสร้างสรรค์ชุมชนยั่งยืน เพื่อการเตรียมความพร้อมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ไมโครซอฟทีม ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม             ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

  รวมพลัง + กำลังใจ ส่งถึงนักเตะศิลปากร สู้ศึก Chang U league ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ ให้โอวาทและมอบเงินสนับสนุน แก่คณะนักกีฬาฟุตบอล ตัวแทนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม. เพื่อเป็นกำลังใจในการเข้าแข่งขัน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาผู้จัดการทีม พร้อมด้วย อาจารย์อัยรัตน์ แกสมาน ผู้ฝึกสอนและ ทีมงานผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมแข่งขันรายการ Chang U league Champion Cup ครั้งที่ 14  

สาวศิลปากร เข่น ลูกแม่โดม คว้าแชมป์ยัดห่วงอุดมศึกษา CP เจียระไนเพชร          เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต ทีมบาสเกตบอลหญิง ม.ศิลปากร รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี คว้าแชมป์ รายการ CP เจียระไนเพชร ” ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสุขภาพไทย-จีน ร่วมกับ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เป็นของขวัญปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2565 แด่ชาวศิลปากร และแฟน ๆ ทีมบาสเกตบอลของมหาวิทยาลัย      

ป.เอก ศิลปากร รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564              นายอดุลยชาติ ขันธมะ นักศึกษาปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและกีฬา รุ่น 1 รหัส 630630061 มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันรับราชการและปฏิบัติหน้าที่กลุ่มพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การเป็นข้าราชการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนทำหน้าที่ราชการได้อย่างมีความสุขและถูกต้อง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และยังเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร      

  ลิเกหนุ่ม “ต้อม นิรันดร์” จบปริญญาโท ม.กรุงเทพธนบุรี . “น้อยมากที่อาชีพสายลิเกจะจบปริญญาโท แต่ผมทำได้” เป็นความภาคภูมิใจของพระเอกลิเกไฟแรง “ธนภณ โอภาสธัญกร” หรือ “ต้อม นิรันดร์” หลังจากเข้ารับปริญญา สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งพระเอกลิเกหนุ่มก็หวังอยากให้คนภายนอกมองวงการลิเกเปลี่ยนไป แถมเจ้าตัวยังวางแผนอีกว่า หากเวลาเป็นใจ จะเรียนต่อปริญญาเอก อยากเป็นพระเอกลิเกคนแรกที่ได้เป็นดอกเตอร์ .             ด้าน รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ฝากชื่นชมในความตั้งใจและทุ่มเทของต้อม นิรันดร์ และทำให้เห็นว่า ถ้าเราทุกคนมีความฝันและมุ่งมั่น ที่จะทำความฝันนั้นให้เป็นจริง

  “เอิร์น-ณัชชา” นักร้องดังยุค 90 คว้าปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง (เอิร์น) หรือ จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร นักร้องดังวัยใสยุค 90 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน นี้ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง มีผลงานเพลงที่เคยได้รับความนิยมมากมาย เช่น อ๊ะ…อ๊ะอาย เขาไม่แคร์ เก็บเอาไว้ เป็นต้น ปัจจุบัน “ดร.ณัชชา” ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี Bangkokthonburi Demonstration School