มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดและตกแต่งดอกไม้ “นกยูงรำแพน” […]

ทำจริง เห็นจริง ลงมือจริง กับค่ายเรียนรู้ฯ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร […]

ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่ศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษาชั้นปีที่ 1 […]

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผู้จัดตั้งโครงการผูัมีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และผู้จัดการทีมกีฬาเทนนิส ม.ศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธาน […]

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมลงนามความร่วมมือ “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษา” ระหว่าง อาชีวศึกษากรุงเทพ […]

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.62 ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ […]

นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรม “Nitade’s the battle” เปิดพื้นที่ปล่อยของกับ 8 ทักษะด้านนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ […]

 นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ตัวแทนเยาวชนไทย สร้างชื่อให้กับประเทศไทยและมหาวิทยาลัย คว้า 2 รางวัลอันดับโลกด้านไอที จากเวทีการแข่งขัน The 2019 […]

Breaking News